Skrivanek Plus – “extrapolate”

extrapolate

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

extrapolate /ɪkˈstræp.ə.leɪt/ verb (czasownik)

Definition: to estimate

Definicja: szacować

Example: The anticipated savings will be extrapolated on the basis of a detailed market analysis and a financial prognosis for two forthcoming years.

Przykład: Przewidywane oszczędności będą oszacowane na podstawie  szczegółowej analizy rynku i prognozy finansowej na dwa nadchodzące lata.

chatsimple