Skrivanek Plus – “Glass ceiling”

glass ceiling

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy tydzień będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

Glass ceiling / ˌɡlɑːs ˈsiː.lɪŋ /

Noun (rzeczownik)

Definition: a point after which a woman cannot go any further in her professional career.

Definicja: punkt po osiągnieciu którego kobieta nie może pójść dalej w jej karierze zawodowej; szklany sufit.

Example: In many technical professions, despite high qualifications, women still come across the glass ceiling.

Przykład: W wielu zawodach technicznych, mimo wysokich kwalifikacji, kobiety nadal napotykają na szklany sufit.

chatsimple