Skrivanek Plus – “inestimable”

inestimable

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

inestimable / ˌɪnˈes.tə.mə.bəl /

Adjective (przymiotnik)

Definition: difficult to be estimated

Definicja: nie do oszacowania

Example: The role of contemporary women in global politics is inestimable, and at the same time their overall potential is still not appreciated.

Przykład: Rola współczesnych kobiet w globalnej polityce jest nieoceniona, a jednocześnie ich całkowity potencjał jest nadal niedoceniany.

chatsimple