Skrivanek Plus – “intricately”

intricately

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

intricately / ˈɪn.trə.kət.li /

Adverb (przysłówek)

Definition: in a way that it is difficult to understand

Definicja: zawile, skomplikowanie

Example: Millions of intricately coordinated financial actions are conducted on a daily basis by cutting edge equipment.

Przykład: Miliony skomplikowanie skoordynowanych działań finansowych jest codziennie wykonywanych przez nowatorski sprzęt.

chatsimple