Skrivanek Plus – Kwietniowy quiz

Skrivanek Plus

Ucz się razem z nami! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy miesiąc będzie publikować ćwiczenia sprawdzające wynik nauki w ramach lekcji Skrivanek Plus, śledź nasze posty i rozwijaj swoje umiejętności językowe!

Podaj e-mail jeżeli chesz otrzymać wynik na pocztę elektroniczą:
Task 1.
Complete each gap with the correct form of the word from the list: strenuously, unveil, quirky, exhilaration
Task 2.
For each sentence 1-4 select one answer (a, b or c):

1. Ancient contestants participating in the Greek games were …………………… trained and soundly fed.

2. According to forensic psychiatrists serial killers most often derive full ………………….. from the act itself.

3. The reporter was surrounded by cheering crowds of people ………………… a statue of their beloved statesman.

4. The lecture has been overflown with ………………… details of the writer’s childhood in the East.

Task 3.

Match words 1-4 with their synonyms a-d:

1. strenuously - ..............

2. quirky - ..............

3. unveil - ..............

4. exhilaration - ..............

chatsimple