Skrivanek Plus – Kwietniowy quiz

Skrivanek Plus

Ucz się razem z nami! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy miesiąc będzie publikować ćwiczenia sprawdzające wynik nauki w ramach lekcji Skrivanek Plus, śledź nasze posty i rozwijaj swoje umiejętności językowe!

Podaj e-mail jeżeli chesz otrzymać wynik na pocztę elektroniczą:
Task 1.
Complete each gap with the correct form of the word from the box:

comport, watershed, cantankerously, law-abiding
Task 2.

For each sentence 1-4 select one answer (a, b or c):

1. Jack, you haven’t been promoted yet, so don’t ………………………….. yourself as if you already were our boss.

2. If finally reached, the agreement between the two feuding countries might be a ……………………….. in the history of both nations.

3. It is said that ………………………… taxpayers contribute substantial sums of money which cover local initiatives and environmental projects.

4. Stay away from me! It’s none of your business! Sam replied ……………………….. to his fellow prisoner.

Task 3.

Match words 1-4 with their synonyms a-e:

1. watershed - ..............

2. comport - ..............

3. law-abiding - ..............

4. cantankerously - ..............

chatsimple