Skrivanek Plus – Majowy quiz

Skrivanek Plus

Ucz się razem z nami! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy miesiąc będzie publikować ćwiczenia sprawdzające wynik nauki w ramach lekcji Skrivanek Plus, śledź nasze posty i rozwijaj swoje umiejętności językowe!

Podaj e-mail jeżeli chesz otrzymać wynik na pocztę elektroniczą:
Task 1.

Complete each gap with the correct form of the word from the list: havoc, uppishly, providential, sever
Task 2.

For each sentence 1-4 select one answer:
1. According to various sources, what the President did was in fact …………………………
2. We have had a real …………………. down here since the hostile turnover of our company.
3. A few days ago, in front of a well-known night club, a celebrity was ………………….. showing off his brand new green Porsche.
4. Linda is said to be quite moody and quick-tempered, so she may ……………………… our relationship within a few weeks, I guess.
Task 3.

Match words 1-4 with their synonyms a-d:
1. havoc - .............
2. uppishly - .............
3. providential - .............
4. sever - .............