Skrivanek Plus – “nebulous”

nebulous

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

nebulous /ˈneb.jə.ləs/ adjective (przymiotnik)

Definition: indistinct, unclear

Definicja: mglisty, niejasny

Example: Unfortunately, Mark has a few nebulous ideas about what he is going to do in the nearest future, but nothing definite, what worries me a lot.

Przykład: Niestety, Marek ma kilka mglistych pomysłów na temat tego co zamierza robić w najbliższej przyszłości, ale nic konkretnego, co mnie bardzo martwi.

chatsimple