Skrivanek Plus – Październikowy quiz

Skrivanek Plus

Ucz się razem z nami! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy miesiąc będzie publikować ćwiczenia sprawdzające wynik nauki w ramach lekcji Skrivanek Plus, śledź nasze posty i rozwijaj swoje umiejętności językowe!

Podaj e-mail jeżeli chesz otrzymać wynik na pocztę elektroniczą:
Task 1.

Complete each gap with the correct form of the word from the list: erratically, talk shop, threshold, incremental
Task 2.

For each sentence 1-4 select one answer (a, b or c):

1. Being a fledging car driver, Kate began to drive, ………………. at first, then more smoothly.

2. We are now at the ………………… of a completely new era in terms of information technology.

3. The officials have predicted that today’s conference will be nothing more but a mere ………………..

4. A small number of ……………… samples will be taken from every single lot.

Task 3.

Match words 1-4 with their synonyms a-d:

1. incremental - ...............

2. talk shop - ...............

3. threshold - ...............

4. erratically - ...............