Skrivanek Plus – „Procrastinate”

procrastinate

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy tydzień będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

procrastinate / prəˈkræs.tɪ.neɪt /

Verb (czasownik)

Definition: to keep delaying something which must be done, often because it is very boring or unpleasant.

Definicja: kontynuować opóźnienie czegoś co musi być zrobione, często z powodu tego, że jest to nudne lub nieprzyjemne; odwlekać zrobienie czegoś.

Example: We really have to reach the decision today, so stop procrastinating and get to work immediately.

Przykład: My naprawdę musimy podjąć decyzję dzisiaj, więc przestań zwlekać i zabierz się natychmiast do pracy.

chatsimple