Skrivanek Plus – “quash”

quash

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

quash / kwɑːʃ /

Verb (czasownik)

Definition: to block something from happening or to withdraw something

Definicja: położyć czemuś kres, zablokować lub wycofać coś

Example: If the appeal is strong and well founded, the probability of being squashed by the court is slight, not to say it’s minimal.

Przykład: Jeśli odwołanie jest mocne i zasadne, to prawdopodobieństwo, że zostanie odrzucone jest nieznaczne, żeby nie powiedzieć, że minimalne.

chatsimple