Skrivanek Plus – “truce”

truce

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

truce / truːs /

Noun (rzeczownik)

Definition: stopping fighting

Definicja: zaprzestanie walki

Example: According to the police specialists, the fragile truce between the two contending gangs will presumably not last long.

Przykład: Zdaniem policyjnych specjalistów, kruchy rozejm pomiędzy dwoma rywalizującymi gangami przypuszczalnie nie potrwa długo.

chatsimple