Skrivanek Plus – “vehemently”

vehemently

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

vehemently /ˈviː.ə.mənt.li/adverb (przysłówek)

Definition: in a strong and emotional way

Definicja: żarliwie, gwałtownie

Example: After being accused of an extra-marital affair, the alleged culprit vehemently denied any accusations as ungrounded, but he backed out entirely from public life.

Przykład: Po tym jak został oskarżony o pozamałżeński romans, domniemany sprawca żarliwie zaprzeczył jakimkolwiek oskarżeniom jako bezpodstawnym, ale całkowicie wycofał się z życia publicznego.

chatsimple