Skrivanek Plus – Wrześniowy quiz

Skrivanek Plus

Ucz się razem z nami! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy miesiąc będzie publikować ćwiczenia sprawdzające wynik nauki w ramach lekcji Skrivanek Plus, śledź nasze posty i rozwijaj swoje umiejętności językowe!

Podaj e-mail jeżeli chesz otrzymać wynik na pocztę elektroniczą:
Task 1.
Complete each gap with the correct form of the word from the list: quandary, extrapolate, mindfully, fallible
Task 2.

For each sentence 1-4 select one answer (a, b or c):

1. The issue of illegal immigrants presents a ………………. for the new foreign policy administration.

2. It is said that when individuals act ………………… their actions remain consistent with their moral values.

3. The IT department knew exactly how ………………. the encryption computer system could be in practice but they still insisted on implementing it.

4. Are you able to ………………. from the specific to the general here?

Task 3.

Match words with their synonyms:

1. quandary - ................

2. extrapolate - ................

3. fallible - ................

4. mindfully - ................

chatsimple