‘Sulk’ tłumaczone jako rzeczownik i czasownik

'Sulk' w tłumaczeniu na język polski występuje jako rzeczownik i jako czasownik, jak pokazują słowniki
'Sulk' w tłumaczeniu na język polski występuje jako rzeczownik i jako czasownik, jak pokazują słowniki

Słowo ‘sulk’ tłumaczone z języka angielskiego na polski występuje zarówno w charakterze rzeczownika, jak i czasownika. Wskazuje się kilka różnych znaczeń tego leksemu. Wszystkie z nich koncentrują się w kręgu pojęć opisujących nastrój i emocje.

Słowniki języka angielskiego notują główne znaczenie słowa ‘sulk’ jako ‘dąsać się’. Wymieniane są także inne tłumaczenia, które w zasadzie są synonimami: ‘dąsy’, ‘fochy’, ‘posępny nastrój’, ‘być posępnym’, ‘bzdyczyć się’, ‘kaprysić’, ‘boczyć się’. Pojęcie występuje także w zwrotach, np. ‘have a sulk’: ‘mieć focha’.

Definicja słowa ‘sulk’, którą notują słowniki anglojęzyczne

Słowniki anglojęzyczne, np. Cambridge, notują następujące definicje pojęcia ‘sulk’: ‘to be silent and refuse to smile or be pleasant to people because you are angry about something’ (siedzieć cicho i bez uśmiechu albo być niemiłym dla ludzi, gdy jesteśmy źli z jakiegoś powodu), a także: ‘to look unhappy and not to speak anyone’ (wyglądać na niezadowolonego i do nikogo się nie odzywać).

Zwroty, w których można użyć pojęcia ‘sulk’

‘Sulk about something’: ‘dąsać się o coś’

Don’t sulk about this, please. – Nie dąsaj się o to, proszę.

I’m sad when you sulk about my friends, for example. – Przykro mi na przykład wtedy, gdy dąsasz się o moich przyjaciół.

‘Be in a sulk’: ‘stroić fochy’

She was in a sulk, sat in a corner upset and ill humored. – Stroiła fochy, siedziała w kącie smutna i w złym humorze.

Perhaps he is in a sulk because of my business dinner in the evening. – Być może stroił fochy z powodu mojej wieczornej kolacji biznesowej.

‘Go into a sulk’: nadąsać się

Last night I said what I’m feeling and he went into a sulk. – Wczoraj w nocy powiedziałam, co czuję, a on się nadąsał.

It’s time to stop going into a sulk. – Pora przestać z byciem nadąsanym.

In the idiom 'case of the sulks' 'sulk' is often plural.
Formation from 'sulk': all forms of verb
Słowniki notują kilka możliwych tłumaczeń słowa 'sulk'

Przypadek złego nastroju

Używa się także wyrażenia ‘case of the sulks’ na dosłowne określenie ‘przypadku złego nastroju’, np. zdanie: „She had a case of the sulks” można tłumaczyć jako: „Ma napad dąsów” albo „Ma dziś zły nastrój”. Wskazuje się tu jednorazowy przypadek złego humoru, podkreśla się wyjątkowość sytuacji. ‘Sulks’ w tym zwrocie występuje zawsze w liczbie mnogiej.

Inne przykłady zdań, w których użyto słowa ‘sulk’ (Examples of ‘sulk’ in the sentences)

Słowniki języka angielskiego wskazują tłumaczenie słowa ‘sulk’ na język polski zarówno w charakterze czasownika, jak i rzeczownika. Przyjrzyjmy się przykładom użycia tego słowa w zdaniach.

‘Sulk’ w charakterze czasownika

If you want to sulk, be my guest. – Jeśli chcesz się dąsać, to proszę bardzo.

She sits in his room and sulks. – Siedzi w jego pokoju i się dąsa.

‘Sulk’ jako rzeczownik

She likes to sulk. – Lubi stroić fochy.

‘Sulk’ is a word of the day. – Fochy to słowo dnia.

Słowniki języka angielskiego wykazują kilka synonimicznych znaczeń słowa ‘sulk’. Wszystkie te znaczenia koncentrują się wokół fochów, dąsów, bycia w złym nastroju (‘bad mood’). Mają więc nacechowanie negatywne, gdyż odwołują się do raczej złych doświadczeń i emocji.

Jeśli interesuje Cię poszerzenie słownictwa nie tylko z języka angielskiego, poznanie nowych słów, ich znaczeń i sposobów zastosowania w praktyce, zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz kurs językowy dostosowany do Twoich potrzeb.

chatsimple