Synonimy

Słownik zawiera wyrazy przestarzałe

Każdemu z nas z pewnością przydarzyła się sytuacja, gdy chciał uniknąć natrętnego powtarzania jakiegoś słowa w pisanym tekście lub wygłaszanej wypowiedzi. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą nam synonimy, zwane również wyrazami bliskoznacznymi.

Synonimy pełnią ważną rolę w języku polskim, choć większość z nas stosuje je bez poświęcania im większej uwagi. Czym są wyrazy bliskoznaczne? Jak się dzielą? Czym się od siebie różnią i czy zawsze można stosować je wymiennie? W tym artykule odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące zwrotów bliskoznacznych.

Synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Ich nazwa pochodzi od greckiego słowa synōnymos oznaczającego „równoimienny”. Synonimy to słowa i wyrażenia, których znaczenie jest takie samo lub bardzo podobne. Te o takim samym znaczeniu nazywamy równoznacznymi lub całkowitymi. Mogą one być stosowane zamiennie niezależnie od kontekstu i jest ich bardzo niewiele. Przykłady synonimów równoznacznych to:

 • przenośnia – metafora
 • alfabet – abecadło
 • składniasyntaksa
 • samochód – auto

Dużo liczniejsza jest druga grupa synonimów, czyli synonimów bliskoznacznych. Ich znaczenie jest do siebie zbliżone, ale nie identycznie, dlatego możemy stosować je wymiennie tylko w pewnym kontekście. Przykładami synonimów bliskoznacznych mogą być:

 • dombudynek, willa, nieruchomość, dwór;
 • burza – huragan, nawałnica, ulewa, sztorm.

Szukając synonimu bliskoznacznego, musimy mieć zatem na uwadze znaczenie słowa w pierwotnym kontekście i wybrać wariant z odpowiedniej grupy znaczeniowej.

milion synonimów
słowa zabraknie starałem
synonym finder

Podział synonimów

Synonimy są bogatą i zróżnicowaną grupą wyrazów w języku polskim, dlatego możemy wyróżnić kilka sposobów ich klasyfikacji. Ze względu na ich wartość znaczeniową i zabarwienie uczuciowe językoznawcy dzielą je na dwie grupy: synonimy semantyczne i synonimy stylistyczne.

Synonimy semantyczne

Są to synonimy odnoszące się do jakiegoś przedmiotu, pojęcia, zjawiska, cechy lub czynności, które ujmują z różnych stron, uwypuklając różne odcienie znaczeniowe z nimi związane. Przykładami synonimów semantycznych mogą być:

 • iść – przechodzić, wędrować, śpieszyć, przemierzać, człapać;
 • smutny – ponury, zasępiony, markotny, nieszczęśliwy, smętny.

Synonimy stylistyczne

Wyrazy bliskoznaczne w tej grupie różnią się przede wszystkim barwą uczuciową, choć mogą występować między nimi pewne różnice znaczeniowe. Biorąc pod uwagę różne rodzaje nacechowania, możemy wyróżnić następujące grupy synonimów:

 • chronologiczne – wyrazy bliskoznaczne zróżnicowane czasowo, zwykle zestawienia zawierające zarówno wyrażenia używane współcześnie, jak i wyrazy przestarzałe, na przykład: okulary – binokle, samochód – automobil, szef – pryncypał;
 • emocjonalne – wyrazy synonimiczne zróżnicowane pod względem zabarwienia uczuciowego, na przykład: koń – szkapa, turysta – włóczęga, pies – kundel;
 • stylowe – słowa używane zwykle w stylu artystycznym lub podczas patetycznych przemówień, na przykład: żona – małżonka, granica – rubież, prowadzić – wieść;
 • środowiskowe – wyrazy synonimiczne charakterystyczne dla gwar środowiskowych, na przykład: odejść – zmiatać, sprzedać – opylić, pieniądze – kasa;
 • terytorialne – słowa występujące w obrębie jakiegoś regionu, na przykład: ziemniaki – pyry, rzodkiewka – redyska, ognisko – watra.

Podział ze względu na formę

Oprócz wymienionych wyżej grup występuje jeszcze podział synonimów ze względu na formę – na wspólnordzenne i różnordzenne.

Synonimy wspólnordzenne są ze sobą powiązane pod względem słowotwórczo-etymologicznym. To często przymiotniki, które powstały od jednej podstawy rzeczownikowej, na przykład:

 • kwiat – kwiatowy, kwiecisty;
 • wiek – wiekowy, wieczny, wieczysty;
 • klej – klejący, kleisty.

Z kolei synonimy różnordzenne nie należą do wspólnej rodziny wyrazów. Za ich przykład mogą posłużyć następujące wyrazy bliskoznaczne:

 • piękno – urok, czar, doskonałość;
 • wesoły – szczęśliwy, roześmiany, optymistyczny;
 • hałas – gwar, harmider, rumor, huk.

Hiperonimy i hiponimy

Wyrazy bliskoznaczne możemy podzielić również ze względu na zakres pojęciowy na:

 • hiperonimy – wyrazy synonimiczne mające szersze znaczenie, na przykład słowo pojazd jest hiperonimem słowa samochód, a kwiat hiperonimem słowa róża;
 • hiponimy – wyrazy synonimiczne o węższym, bardziej szczegółowym znaczeniu, na przykład koszula jest hiponimem słowa ubranie, a jamnik hiponimem wyrazu pies.

Po co nam synonimy?

Używamy synonimów codziennie, nawet jeśli robimy to nieświadomie. Dzięki nim poprawiamy styl naszych wypowiedzi, ponieważ umożliwiają nam one unikanie powtórzeń. Wyrazy o podobnym znaczeniu nadają naszym wypowiedziom dynamiczność i elegancję. Często zdarza się również, że choć kilka słów bliskoznacznych może być stosowane zamiennie, to jeden z nich lepiej wkomponowuje się w zdanie lub umożliwia nam precyzyjniejsze wyrażenie myśli. Warto zatem używać synonimów świadomie i dbać o to, by nasz zasób słownictwa był szeroki.

Nieocenioną pomocą w pracy nad zasobem słownictwa jest słownik synonimów języka polskiego, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Podczas korzystania ze słownika synonimów odnajdziemy nie tylko definicję poszukiwanego słowa, ale również wybór synonimów podzielonych na grupy znaczeniowe.

wersja internetowa słownika pozwala
hasłach rzeczownikowych podałem
Słownik zawiera wyrazy przestarzałe

Antonimy

Przeciwieństwem synonimów są antonimy, czyli pary wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu. Służą one podkreślaniu kontrastów, a także wzbogacają słownictwo i nadają dynamikę wypowiedziom w języku polskim. Antonimy tworzy się często za pomocą przedrostków nie-, anty- albo a-, na przykład „nieśmiertelny”, „antyseptyczny” i „amoralny”.

Językoznawcy dzielą antonimy na trzy grupy: antonimy właściwe, konwersje oraz antonimy komplementarne.

Antonimy właściwe

Są to antonimy, które podlegają stopniowaniu, na przykład:

 • młody – stary, młodszy – starszy;
 • dobry – zły, lepszy – gorszy;
 • duży – mały, większy – mniejszy.

Konwersje

To pary wyrazów, które możemy scharakteryzować jako symetryczne, nieprzechodnie i przeciwstawne, jak na przykład:

 • mąż – żona;
 • kupić – sprzedać;
 • start – meta.

Antonimy komplementarne

Są to pary wyrazów, w których zaprzeczenie jednego implikuje, że drugi jest prawdziwy. Na przykład jeśli powiemy „On nie jest kawalerem”, logiczne będzie, że zdanie „On jest w związku małżeńskim” jest prawdą.

możliwie obszernie uwzględniłem
dobór synonimów subiektywny
stworzenia takiego słownika synonimów

Warto pogłębiać wiedzę o języku polskim i innych językach

Język polski jest bogaty i różnorodny, a na przestrzeni lat ulegał wielu zmianom. Jeśli interesują cię tematy związane z językiem, zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na naszym blogu.

Jeżeli zaś chcesz rozszerzyć swoje słownictwo w języku angielskim, francuskim lub innym i nauczyć się poprawnie stosować w nim wyrazy bliskoznaczne, a także rozwinąć główne umiejętności językowe – skorzystaj z naszej oferty i zapisz się na jeden z kursów. Zapraszamy!

chatsimple