Test Gallupa – wszystko, co warto o nim wiedzieć

test talentów Gallupa używany przez największych pracodawców sektora motoryzacyjnego
test talentów Gallupa używany przez największych pracodawców sektora motoryzacyjnego

Test Gallupa, znany szerzej na świecie jako CliftonStrengths (wcześniej StrengthsFinder), to renomowane narzędzie psychometryczne. Zostało stworzone przez Dona Cliftona, psychologa z University of Nebraska i przewodniczącego Instytutu Gallupa.

Don Clifton zauważył, że studenci odnoszących sukcesy akademickie wykazywali zbiór podobnych cech. Rozwinął te obserwacje dzięki warsztatom pomagającym rozwinąć ich potencjał. Test Gallupa zapoczątkowany w 1999 roku to kontynuacja jego prac. Po śmierci naukowca był rozwijany i ulepszany przez ekspertów z Instytutu Gallupa.

Jak wygląda test talentów Gallupa?

Test Gallupa to ankieta trwająca około 30-45 minut. Odpowiadasz w niej na serię pytań w formie dwóch stwierdzeń. Ich celem jest wybranie odpowiedzi, które najlepiej opisują Twoje preferowane zachowanie. Pytania są opracowane w sposób wymuszający szybką odpowiedź. Chodzi w nich o to, aby uchwycić instynktowną reakcję, zanim zdążysz się bardziej zastanowić.

Nie ma „dobrych” czy „złych” odpowiedzi; zamiast tego ocenia się Twoje preferencje. Skala ocen jest ukryta przed Tobą i może być zinternalizowana w algorytmie oceniającym, który porównuje odpowiedzi do zestawu bazowego.

Po ukończeniu testu otrzymujesz raport, który wskazuje Twoje dominujące talenty z puli 34 możliwych talentów Gallupa. Wyniki są prezentowane w rankingu od najmocniejszych do najsłabszych talentów. Szczególny nacisk kładzie się na pierwszą piątkę (tzw. top 5). Każdy z nich jest szczegółowo opisany. Dzięki temu dowiadujesz się, jak może on wpływać na Twoje działanie, myślenie, relacje i pracę.

Dlaczego warto zrobić test Gallupa?

Test Gallupa pomaga zrozumieć naturalne talenty i mocne strony. Badanie pomaga uświadomić sobie, w jakich obszarach jesteś naturalnie dobry i jak możesz te predyspozycje wykorzystać w życiu zawodowym i prywatnym. Daje to szansę na ukierunkowanie kariery i samorozwoju przez wybieranie ról, które okażą się dla Ciebie najbardziej satysfakcjonujące.

Osoby, które znają swoje mocne strony i skutecznie je wykorzystują, doświadczają większego zadowolenia z życia. Test Gallupa pozwala na świadome zarządzanie własnym rozwojem, co przekłada się na lepsze wyniki. Organizacje wykorzystujące test Gallupa do zarządzania talentami odnotowują wyższą motywację, zaangażowanie i lojalność pracowników.

Gdzie jest wykorzystywany test Gallupa?

Test Gallupa jest często stosowany w procesach rekrutacyjnych. Pomaga pracodawcom zrozumieć potencjalne talenty i styl pracy kandydatów. Identyfikacja naturalnych mocnych stron pozwala lepiej dopasować kandydatów do ról, w których będą najbardziej produktywni. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozmów o pracę test skupia się na predyspozycjach kandydata, a nie na doświadczeniu i umiejętnościach.

Test Gallupa może być również wykonany w celach samorozwojowych. Pomoże Ci lepiej zaplanować karierę i poprawić relacje interpersonalne. Test może stać się punktem wyjścia do dalszej pracy nad sobą, w tym ustalaniu celów, i podejmowania decyzji zawodowych.

Wyniki testu Gallupa mogą zostać wykorzystane również przez menedżerów do budowania silniejszych, bardziej zgranych zespołów. Rozumiejąc unikalne talenty każdego członka zespołu, liderzy będą lepiej przydzielać zadania, motywować i wspierać rozwój pracowników. Naturalne predyspozycje mają również ogromne znaczenie w przypadku obsadzania ról kierowniczych.

Test talentów Gallupa – 4 domeny

Test Gallupa dzieli 34 talenty na cztery domeny, które zbierają cechy odpowiadające za sukces indywidualny i zespołowy. Każda z nich przyczynia się do określania obszarów największej produktywności uczestnika badania.

Wykonywanie (Executing)

Talenty z tej domeny są związane ze zdolnością do przekształcania idei w rzeczywistość. Osoby z mocnymi talentami wykonawczymi doskonale organizują i planują. Potrafią pracować wytrwale, aż do osiągnięcia celu. Cechują się dużą odpowiedzialnością naturalną zdolnością do zarządzania.

Wpływanie (Influencing)

Osoby z mocnymi talentami wpływania są doskonałymi mówcami, liderami i sprzedawcami. Potrafią skutecznie motywować innych i prowadzić negocjacje. Ich naturalna charyzma i energia inspiruje innych do realizowania własnych pomysłów.

Budowanie relacji (Relationship Building)

Osoby z talentami w tej dziedzinie doskonale pracują w grupie. Są empatyczne, wspierające, i dobrze się komunikują, co pomaga im pozyskać zaufanie innych. Potrafią stworzyć przyjazną atmosferę w miejscu pracy lub w domu.

Myślenie strategiczne (Strategic Thinking)

Osoby z mocnymi talentami strategicznymi myślą analitycznie i innowacyjnie. Są kreatywne i zawsze poszukują nowych możliwości. Potrafią spojrzeć na sytuację z wielu perspektyw i znaleźć najlepsze rozwiązanie problemów.

rozbudowaną analizą wrodzonych cech
zaangażowanie pracowników w badanie talentów Gallupa
umiejętność dostrzegania potencjału w mocnych stronach

Lista 34 talentów Instytutu Gallupa

34 talenty Gallupa to:

 • Aktywator (ang. Activator) – Aktywatorzy to inicjatorzy, którzy przekształcają myśli w czyny. Ich niecierpliwość staje się katalizatorem do działania. Potrafią motywować nie tylko siebie, ale również innych.
 • Analityk (ang. Analytical) – Analitycy kierują się logiką i racjonalnymi argumentami. Szukają przyczyn i skutków zjawisk i wydarzeń. Pragną dokładnie zrozumieć złożone systemy i problemy.
 • Bezstronność (ang. Consistency) – Osoby bezstronne dążą do sprawiedliwości i równości. Lubią stosować się do przyjętych norm, zasad i procedur. Starają się zapewnić równe traktowanie wszystkim.
 • Bliskość (ang. Relator) – Ten talent pojawia się u osób, które cenią sobie głębokie, autentyczne relacje. Jest mocno związany z satysfakcją w budowaniu zaufania i bliskich więzi z innymi.
 • Czar (ang. Woo) – Osoby z tym talentem są urodzonymi networkerami. Z łatwością nawiązują nowe kontakty i zdobywają aprobatę innych. Skupiają się na budowaniu długotrwałych relacji. Lubią być w centrum uwagi.
 • Dowodzenie (ang. Command) – Osoby z talentem dowodzenia naturalnie biorą na siebie rolę lidera. Przejmują kontrolę w niepewnych sytuacjach. Potrafią bez większego wysiłku wywierać wpływ na innych.
 • Dyscyplina (ang. Discipline) – Zdyscyplinowani cenią sobie strukturę i porządek. Najlepiej czują się w dobrze zorganizowanym i uporządkowanym środowisku, w którym wszystko ma jasno określone miejsce i przeznaczenie.
 • Elastyczność (ang. Adaptability) – Osoby elastyczne łatwo dostosowują się do zmian i wolą podejmować decyzje spontanicznie niż długo planować. Zmieniające się okoliczności nie wywołują w nich dyskomfortu.
 • Empatia (ang. Empathy) – Empatyczni rozumieją emocje innych i potrafią mentalnie postawić się na ich miejscu. Są wrażliwi i podchodzą bardzo intuicyjnie do relacji międzyludzkich.
 • Indywidualizacja (ang. Individualization) – Osoby mające cechy indywidualizacji potrafią docenić każdą osobę – jej charakter i umiejętności. Mają dar rozumienia różnorodności w zespole i wiedzą, jak ją wykorzystać.
 • Integrator (ang. Includer) – Integratorzy chcą włączyć wszystkich do działania. Potrafią docenić różnorodność. Ich celem jest stworzenie tolerancyjnego środowiska, które akceptuje wszystkich.
 • Intelekt (ang. Intellection) – Osoby o silnym intelekcie lubią myśleć na poważniejsze tematy i zastanawiać się nad dręczącymi je kwestiami. Bardzo doceniają głębokie dyskusje i czas na refleksję.
 • Komunikatywność (ang. Communication) – Komunikatywne osoby mają dar przekształcania myśli w słowa. Ich przekaz jest naturalnie skuteczny. Lubią rozmawiać i tworzyć relacje z innymi za pomocą rozmowy.
 • Kontekst (ang. Context) – Osoby cieszące się tym talentem stale analizują przeszłe wydarzenia. Historia pomaga im lepiej zrozumieć teraźniejszość. Lubią odwoływać się do starych spraw w swoim działaniu.
 • Maksymalista (ang. Maximizer) – Maksymaliści skupiają się na ulepszaniu i samorozwoju. Stale pracują nad mocnymi stronami. Dążą do doskonałości. Potrafią wykorzystać daną sytuację w stu procentach na ich korzyść.
 • Naprawianie (ang. Restorative) – Osoby z tym talentem mają naturalną umiejętność rozwiązywania problemów i przywracania rzeczy do właściwego stanu.
 • Odkrywczość (ang. Ideation) – Odkrywcy są zafascynowani ideami i dostępnymi możliwościami. Potrafią łączyć pozornie niezwiązane ze sobą koncepcje i tworzyć innowacyjne rozwiązania.
 • Odpowiedzialność (ang. Responsibility) – Osoby odpowiedzialne traktują swoje obowiązki bardzo poważnie. Czują głęboką lojalność wobec pracodawcy i zespołu, dlatego maksymalnie angażują się w podjęte zobowiązania.
 • Optymista (ang. Positivity) – Optymiści są znani ze względu na ich entuzjazm i pozytywne nastawienie. Potrafią zarażać swoją energią, dodawać otuchy i motywować innych.
 • Organizator (ang. Arranger) – Organizatorzy mają talent do porządkowania dużej ilości informacji. Potrafią sprawnie koordynować ludźmi i zasobami. Są elastyczni i efektywnie zarządzają wieloma zmiennymi.
 • Osiąganie (ang. Achiever) – Osoby z talentem osiągania są nieustannie w ruchu. Ciągle dążą do realizacji swoich celów i zadań. Czerpią energię z osiągnięć i są niezwykle produktywne.
 • Poważanie (ang. Significance) – Osoby o tym talencie pragną czuć się ważne i niezastąpione. Dążą do uznania. Pracują tak, aby ich wkład był zauważony i ceniony.
 • Pryncypialność (ang. Belief) – Osoby o tym talencie mają jasno określone wartości i przekonania. To zazwyczaj one kierują ich działaniami i decyzjami.
 • Rozwaga (ang. Deliberative) – Rozważni podejmują decyzje ostrożnie. Zanim się zdecydują na jakieś działanie, dokładnie analizują ryzyko i potencjalne przeszkody.
 • Rozwijanie innych (ang. Developer) – Osoby z tym talentem potrafią dostrzec potencjał w otaczających ich ludziach. Co więcej, zachęcają ich do działania i dalszego rozwoju. Szczerze cieszą się z postępów innych i demonstrują to.
 • Rywalizacja (ang. Competition) – Rywalizujący mierzą swój sukces, porównując się do innych. Zawsze dążą do bycia najlepszymi. Ich motywacją jest współzawodnictwo – to dzięki temu stale się rozwijają.
 • Strateg (ang. Strategic) – Strategowie szybko dostrzegają wzory i możliwości prowadzące do upragnionego celu. Ich myślenie jest zorientowane na wyniki.
 • Uczenie się (ang. Learner) – Osoby z tym talentem ciągle poszukują nowej wiedzy i doświadczeń. Proces nauki jest dla nich równie ekscytujący co wiedza, którą zdobywają.
 • Ukierunkowanie (ang. Focus) – Osoby ukierunkowane stawiają sobie jasno określone cele i konsekwentnie do nich dążą. Ich determinacja pomaga im w dokładnej realizacji zadań.
 • Wiara w siebie (ang. Self-Assurance) – Osoby pewne siebie mają silne poczucie swoich zdolności. Pomaga im to w podejmowaniu skutecznych decyzji.
 • Wizjoner (ang. Futuristic) – Wizjonerzy są zafascynowani przyszłością. Ich marzenia i plany są bardzo ambitne. Inspirują się wielkimi odkrywcami. W toku realizacji swojej wizji potrafią przyciągać innych.
 • Współzależność (ang. Connectedness) – Osoby z talentem współzależności mają poczucie jedności z innymi. Czują, że ich działanie ma wpływ na większą całość. Nie wierzą w zbiegi okoliczności i stale poszukują przyczyn poszczególnych wydarzeń.
 • Zbieranie (ang. Input) – Zbieracze mają pasję do nauki i kolekcjonowania informacji na przeróżne tematy. Lubią gromadzić ciekawostki, wierząc, że przydadzą się im w przyszłości.
 • Zgodność (ang. Harmony) – Osoby poszukujące zgodności dążą do łagodzenia konfliktów i znajdowania punktów wspólnych w zespole. Unikają niepotrzebnych sporów. Starają się stworzyć spokojne i współpracujące ze sobą środowisko.

Czy warto wziąć udział w teście Gallupa?

Test Gallupa odmienił podejście do zarządzania talentami i rozwoju osobistego. Badanie to pozwala jednostkom i organizacjom odkrywać unikalne talenty, zwiększyć retencję pracowników i skrócić czas trwania procesu rekrutacyjnego. Poznanie najmocniejszych stron z listy 34 talentów Gallupa prowadzi do bardziej spełnionego życia zawodowego i prywatnego. Szczegółowy wgląd w indywidualne predyspozycje wpływa na pracę z większym zaangażowaniem.

Jeśli działasz w obszarze HR, z pewnością zainteresują Cię nasze rozwiązania językowe dla firm. Prowadzimy kompleksowy outsourcing szkoleń dla naszych klientów, organizujemy kursy językowe z najpopularniejszych języków obcych i przeprowadzamy audyty sprawdzające znajomość języków obcych kandydatów i pracowników.

chatsimple