Test poziomujący – niemiecki

Test poziomujący – niemiecki

Język niemiecki jest szczególnie pożądany przez polskich pracodawców. Niestety, znalezienie osób, które posługują się nim na wysokim poziomie, sprawia większe trudności niż w przypadku użytkowników angielskiego.

Dlatego też rekruterzy muszą zmierzyć się z wyzwaniem znalezienia odpowiednich kandydatów. Gdy już znajdziesz osobę odpowiadającą wymaganiom firmy, pojawia się jeszcze jeden problem – jak przetestować, czy naprawdę posługuje się on językiem niemieckim w stopniu określonym w CV.

hast du, als, der, dem, und, meine, aber, haben, habe, wird
wenn, den, muss, war, hat, nein, wir
mir, das, sind, dass, denn, nach, in, ihr, sehr

Poziomy zaawansowania języka niemieckiego – test

Niektórzy pracodawcy decydują się na zorganizowanie rozmowy kandydata z rodzimym użytkownikiem niemieckiego. Jest to opcja, która może nie być miarodajna, ponieważ sprawdza jedynie umiejętność mówienia, pomijając inne kompetencje językowe. Zazwyczaj taka konwersacja trwa zbyt krótko, a zadawane pytania są przewidywalne, a więc łatwo się nauczyć odpowiedzi na nie na pamięć.

Poziom znajomości języka niemieckiego lepiej sprawdzić za pośrednictwem dobrze skonstruowanego testu, który obejmuje wszystkie kompetencje językowe. Istnieje wiele skal oceny, jednak najpopularniejszą jest zdecydowanie CEFR, czyli 6-stopniowy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Czasem wyróżnia się również tzw. poziom 0 – opanowanie bardzo podstawowych zwrotów i słownictwa.

A1 (Anfänger/podstawowy)

Użytkownicy na poziomie A1 potrafią zrozumieć i używać znanych im wyrażeń z życia codziennego oraz bardzo podstawowych zwrotów. Potrafią również przedstawić siebie i innych, wchodzić w proste interakcje, gdy druga osoba mówi wolno i wyraźnie, a także zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące spraw osobistych, takich jak miejsce zamieszkania, znajomych osób i rzeczy, które posiada. Ponadto poradzą sobie z napisaniem prostych notatek czy wiadomości.

A2 (Grundlegende Kenntnisse/średnio zaawansowany niższy)

Osoba znająca niemiecki na A2 potrafi zrozumieć i stosować często używane wyrażenia związane z życiem codziennym. Bez problemu opisuje swoje otoczenie i rozmawia na znane tematy przy użyciu prostego słownictwa. Konstruuje nieskomplikowane zdania ze stosunkowo poprawną gramatyką. Może odbyć rozmowę na podstawowe tematy z rodzimymi użytkownikami języka, jeśli mówią oni powoli i wyraźnie. Użytkownik na poziomie A2 potrafi pisać proste teksty o życiu codziennym.

B1 (Fortgeschrittene Sprachverwendung/średnio zaawansowany)

Poziom B1 pozwala użytkownikowi na rozumienie wypowiedzi i rozmowę na tematy, które zna (np. praca, edukacja, podróżowanie). Potrafi on wyrażać opinie o pewnym stopniu złożoności i przekazywać swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały przy pomocy bardziej skomplikowanych struktur gramatycznych. Ponadto wyłapuje najważniejsze punkty ze złożonych tekstów, takich jak: artykuły prasowe, reklamy czy teksty literackie. Bez problemu napisze również proste, logiczne formy pisemne.

B2 (Selbständige Sprachverwendung/średnio zaawansowany wyższy)

Na poziomie B2 użytkownicy są w stanie zrozumieć główne myśli zawarte w złożonych tekstach, zarówno na tematy konkretne, jak i abstrakcyjne. Rozumieją skomplikowane słownictwo branżowe z zakresu ich specjalizacji. Potrafią płynnie i spontanicznie wchodzić w interakcje. Rozmowa z rodzimymi użytkownikami języka przebiega naturalnie i bez większych problemów w rozumieniu. B2 to poziom, który pozwala na swobodną pracę w języku niemieckim.

C1 (Fachkundige Sprachkenntnisse/zaawansowany)

Na poziomie C1 uczeń języka niemieckiego potrafi płynnie i spontanicznie rozmawiać na szeroki zakres tematów. Wyraża swoją opinię dotyczącą abstrakcyjnych zagadnień, streszcza informacje pochodzące z różnych źródeł mówionych (np. rozmowy, wykłady) oraz rozumie długie i skomplikowane wypowiedzi. Doskonale czuje kulturowe implikacje niektórych słów lub zwrotów i wykorzystuje tę wiedzę do bardziej efektywnej komunikacji. W mowie i piśmie bez problemu tworzy dłuższe teksty na zadane tematy, używając zaawansowanych struktur. Wykazuje dużą dbałość o poprawność gramatyczną.

C2 (Annähernd muttersprachliche Kenntnisse/profesjonalny)

C2 to poziom zaawansowania najbliższy native speakerom. Osoby, które go osiągnęły, dobrze opanowały język niemiecki i są w stanie posługiwać się nim płynnie w każdej sytuacji. Obejmuje to rozumienie złożonych tekstów, elokwentne wyrażanie się przy użyciu różnych rejestrów językowych oraz umiejętność tworzenia jasnych i dobrze skonstruowanych wypowiedzi pisemnych. Ponadto użytkownicy na C2 rozumieją subtelne niuanse językowe i słownictwo techniczne, a także potrafią angażować się w rozmowy na tematy abstrakcyjne.

Test określający poziom niemieckiego – jak działa?

Test poziomujący języka niemieckiego oparty o CEFR sprawdza znajomość słownictwa, gramatyki, mówienia, słuchania, czytania i pisania. Zazwyczaj podzielony jest na kilka części oceniających poszczególne umiejętności.

Gramatyka i słownictwo zazwyczaj sprawdzane są za pośrednictwem zadań zamkniętych (typu abc) lub krótkich ćwiczeń otwartych, wymagających np. wpisania wyrazu w luki lub odmienienia słowa.

Czytanie w języku niemieckim najczęściej ocenia się za pośrednictwem krótkiego tekstu, dostosowanego do poziomu. Do niego załączony jest szereg pytań, który sprawdza zrozumienie treści. Zazwyczaj są to zadania testowe lub typu prawda/fałsz.

Na część pisemną przeznaczone jest najwięcej czasu. Aby sprawdzić umiejętność pisania w języku niemieckim, wymaga się stworzenia tekstu według polecenia. Jego rodzaj zależy od poziomu zaawansowania. Na A1 może to być np. formularz osobowy, na B1 – list, a na C1 – rozprawka lub podanie. Przy ocenianiu pracy pod uwagę bierze się nie tylko poprawność, ale również użycie zaawansowanego słownictwa i struktur gramatycznych.

Słuchanie i mówienie mogą być testowane razem lub osobno. Może to mieć formę rozmowy, krótkiej wypowiedzi, scenki sytuacyjnej lub dyskusji na zadany temat. Czasami umiejętność słuchania ze zrozumieniem jest sprawdzana niezależnie – za pomocą nagrań i dodatkowych pytań (zazwyczaj typu abc).

Jak w prosty sposób sprawdzić poziom zaawansowania?

Poziomy zaawansowania języka niemieckiego swoich pracowników lub kandydatów sprawdzisz za pomocą kompleksowego testu. Nie martw się, nie musisz organizować takiego egzaminu stacjonarnie ani zatrudniać w tym celu native speakerów. Oszczędź czas oraz fundusze i skorzystaj z możliwości przeprowadzenia testu online.

Nie decyduj się jednak na wątpliwej jakości testy, które można znaleźć w Internecie. Większość darmowych (lub nawet płatnych) opcji została stworzona dla indywidualnych użytkowników. Postaw na profesjonalny audyt językowy przeprowadzony za pomocą narzędzia Focus Audit Tool, który sprawdzi najważniejsze kompetencje w sposób wiarygodny. Nie jest on ograniczony tylko do niemieckiego – obejmuje ponad 30 języków. Cały proces odbywa się online.

Jeśli wyniki testu nie okażą się satysfakcjonujące, możesz zorganizować kurs języka niemieckiego w biurze. To najlepszy sposób na szybkie podniesienie kompetencji językowych wśród pracowników.

chatsimple