Uważam, że… czyli kilka słów o wyrażaniu opinii

native speaker warszawa

Umiejętność wyrażania własnych poglądów lub przedstawianie stanowiska innych osób jest czynnością bardzo naturalną, więc warto wiedzieć, jak zrobić to dobrze i brzmieć przekonywająco. Znajomość kilku użytecznych zwrotów w języku angielskim pozwoli poczuć się pewnie i ułatwi swobodne formułowanie opinii lub cytowanie poglądów innych osób.

 

Wyrażanie własnej opinii

wyrażanie opinii po angielsku

Własne zdanie możemy wyrazić za pomocą czasowników np. think, believe, hope, suppose:

I think we have to postpone the meeting until tomorrow. — Uważam, że musimy odłożyć spotkanie do jutra.

I believe that exam results will be available soon. — Wierzę, że wyniki egzaminów będą dostępne wkrótce.

I hope the weather will be fine enough to go cycling this week. — Mam nadzieję, że pogoda będzie na tyle dobra, żeby pojeździć na rowerze w tym tygodniu.

I suppose I might be a bit late for the appointment. — Przypuszczam, że mogę się trochę spóźnić na umówione spotkanie.

Do wyrażania swoich opinii można także użyć gotowych zwrotów:

In my opinion we should double check the final report. — Moim zdaniem powinniśmy ponownie sprawdzić raport końcowy.

As far as I know, regular customers expect higher standards of services. — O ile mi wiadomo, stali klienci oczekują wyższych standardów usług.

From my point of view, it is better to implement changes as quickly as possible. — Z mojego punktu widzenia lepiej jest wprowadzić zmiany jak najszybciej.

Frankly speaking, I have never doubted that we are able to achieve such results. — Szczerze mówiąc, nigdy nie wątpiłem, że jesteśmy w stanie osiągnąć takie wyniki.

Wyrażanie opinii po angielsku — przytoczenie czyjegoś zdania

Wyrażając opinie innych osób, warto zastosować:

wyrażanie opinii po angielsku

According to psychologists, positive thinking can be learned. — Zdaniem psychologów, pozytywnego myślenia można się nauczyć.

Most people agree that environmental issues are very important for the future of our planet. — Większość ludzi zgadza się, że kwestie dotyczące środowiska są bardzo ważne dla przyszłości naszej planety.

Everybody knows that overeating can pose a real danger for our health. — Wszyscy wiedzą, że przejadanie się może stanowić prawdziwe zagrożenie dla naszego zdrowia.

chatsimple