What do you do? versus What are you doing?

What do you do

Choć oba sformułowane w czasie teraźniejszym (ale każde z nich w innym), identycznie brzmiące w tłumaczeniu na język polski (co robisz?) oraz pozornie podobne pod względem konstrukcyjnym (słowo pytające what, osoba you i czasownik do), pytania te zasadniczo różnią się od siebie i dlatego też wymagają udzielenia zupełnie innych odpowiedzi.

What do you do

Pierwsze z nich zostało zadane w czasie Present Simple (tzw. teraźniejszym prostym), natomiast drugie w Present Continuous (czyli teraźniejszym ciągłym).

Pytanie What do you do? odnosi się do sytuacji stałej, trwającej przez dłuższy czas, a What are you doing? do sytuacji obecnej, odbywającej się teraz, w chwili mówienia.

Pod względem znaczeniowym What do you do? rozumiemy jako zapytanie o zawód, wykonywaną pracę czy profesję zawodową. Natomiast What are you doing? jest raczej zapytaniem o czynność wykonywaną w chwili kiedy pada to pytanie. Dlatego też na pytanie What do you do? odpowiemy, podając zawód lub obecne stanowisko pracy, czyli np. I’m an accountant., a w odpowiedzi na What are you doing? usłyszymy co osoba zapytana robi w chwili obecnej, czyli np. Czytam gazetę.

Reasumując, spójrzmy na przykładowe minidialogi:

What do you do? I am an accountant.

ale:

– What are you doing? I am reading a newspaper.

Enjoy learning English with our Grammar Corner

chatsimple