10 powodów by uczyć się języka angielskiego

Jak wyrażać opinie w języku angielskim

Opinie w języku angielskim można wyrażać na różne sposoby. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze i najbardziej przydatne zwroty, z których można korzystać na różnych poziomach zaawansowania. Należy przy tym pamiętać, że wyrażenia te mają swoje rozliczne warianty.

I. Jeśli chcesz wyrazić swoje zdanie, powiedz:

I think…, I believe…, In my opinion…, I reckon…, I hope…, I suppose…, I am sure…, I am certain…, In my view… (Myślę, że…, Jestem przekonany, że…, W mojej opinii…, Uważam, że…, Mam nadzieję, że…, Przypuszczam, że…, Jestem pewien, że…, Moim zdaniem…)
Personally I think…, Frankly speaking… (Osobiście uważam że…, Szczerze mówiąc…)
I am in favour of… (Jestem za…)
As far as I know…, As far as I am concerned… (Z tego, co wiem…, Jeśli o mnie chodzi…)
I am of the opinion that… (Jestem zdania, że…)
It seems to me that… (Wydaje mi się, że…)

Przykłady:

I think the weather will be fine next week. (Uważam, że w przyszłym tygodniu będzie ładna pogoda.)

Personally I think that Bill is the best candidate for the post. (Osobiście uważam, że Bill jest najlepszym kandydatem na to stanowisko.)

As far as I am concerned, the party has selected the most qualified and presentable mamber to act on their behalf. (Jeśli o mnie chodzi, to moim zdaniem partia wybrała najlepiej wykwalifikowanego i reprezentacyjnego członka do działania w jej imieniu.)

II. Jeśli chcesz przytoczyć opinie innych osób, powiedz:

According to…, Most people agree that…, Everybody knows that… (Zdaniem…, Większość ludzi zgadza się, że…, Powszechnie wiadomo, że…/Wszyscy widzą, że…)

Przykłady:

According to the doctors, the full recovery might take at least 6-8 weeks. (Zdaniem lekarzy pełny powrót do zdrowia może potrwać co najmniej 6-8 tygodni.)

Everybody knows that the Earth moves around the Sun. (Wszyscy wiedzą, że Ziemia porusza się wokół Słońca.)

Sprawdź naszą ofertę: intensywny kurs angielskiego Warszawa