Accurate

more accurate, actually an accurate depiction, words

W trakcie nauki języka kluczowe jest pracowanie nad swoim zasobem słownictwa. Im więcej znamy słów, tym łatwiej będzie nam mówić płynnie i precyzyjnie wyrażać nasze myśli. Jednym z bardzo przydatnych słówek w języku angielskim jest accurate.

W tym artykule przedstawimy angielskie słowo accurate, które bardzo przydaje się zarówno w codziennych rozmowach, jak i sytuacjach formalnych. Co o słówku accurate mówią słowniki? Jakie są jego synonimy? I jak poprawnie użyć go w zdaniach? Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, koniecznie zapoznajcie się z przygotowanymi przez nas informacjami.

Accurate co mówią słowniki?

Słowo accurate to przymiotnik. Aby dobrze zrozumieć jego znaczenie, warto sprawdzić i porównać ze sobą definicje podawane w słownikach.

Cambridge Dictionary podaje prostą i zwięzłą definicję słowa accurate: „correct, exact, and without any mistakes” – czyli „poprawny, dokładny i bez błędów”. Inny popularny internetowy słownik, Merriam-Webster, wskazuje podobne definicje: „conforming exactly to truth or to a standard”, czyli „dokładnie zgadzające się z prawdą lub normą”, oraz „free from error especially as the result of care”, które możemy przetłumaczyć jako „wolny od błędów, zwłaszcza w wyniku troski”, ale w odpowiednim kontekście również „going to, reaching, or hitting the intended target: not missing the target”, czyli „dążący, osiągający, trafiający w zamierzony cel: niemijający się z celem”.

Jak przetłumaczyć słowo accurate?

Znamy już definicję słowa accurate zarówno po angielsku, jak i po polsku. A w jaki sposób powinno być ono tłumaczone na nasz ojczysty język?

Wyraz accurate ma wiele odpowiedników w języku polskim. Poniżej prezentujemy kilka propozycji na tłumaczenie tego słowa w zależności od kontekstu, w jakim zostało ono użyte:

 • accurate – dokładny, precyzyjny (na przykład: dokładny/precyzyjny opis);
 • accurate – wierny, poprawny (na przykład: wierna/poprawna kopia);
 • accurate – celny, trafny (na przykład: celna/trafna uwaga).

Zwroty powiązane ze słowem accurate

Aby lepiej zrozumieć i zapamiętać dany wyraz, dobrze jest zapoznać się z powiązanymi z nim wyrazami. Nie tylko poszerza się dzięki temu nasze słownictwo, ale również jesteśmy w stanie mówić płynniej i lepiej wyrażać nasze myśli czy intencje.

Synonimy słowa accurate

Warto poznawać synonimy, czyli wyrazy o takim samym lub podobnym znaczeniu, ponieważ wzbogacają nasz zasób słownictwa i pozwalają uniknąć powtórzeń. Popularny internetowy słownik synonimów thesaurus.com podaje między innymi takie angielskie wyrazy bliskoznaczne dla wyrazu accurate:

 • authentic
 • careful
 • correct
 • definite
 • exact
 • factual
 • meticulous
 • proper
 • precise
 • rigorous
 • solid
 • specific
 • strict
 • true.
more accurate, be accurate, less information
more accurate, actually an accurate depiction, words
słowniki, accurate, more words, need more information

Antonimy słowa accurate

Strona thesaurus.com podaje nie tylko wyrazy bliskoznaczne, ale również antonimy, czyli słowa o przeciwstawnym znaczeniu. Oto lista najbardziej trafnych antonimów słowa accurate:

 • inaccurate
 • careless
 • counterfeit
 • false
 • imprecise
 • improper
 • incorrect
 • indefinite
 • inexact
 • lenient
 • uncareful
 • uncertain
 • undetailed
 • unreliable
 • unsuitable
 • untrustworthy
 • vague.

Wyrazy pokrewne do słowa accurate

Wyrazy pokrewne to słowa tworzące rodzinę wyrazów. Posiadają one wspólny rdzeń, czyli cząstkę będącą nośnikiem znaczenia. Oto przykłady wyrazów pokrewnych słowa accurate:

 • rzeczowniki: accurateness, accuracy
 • przysłówki: accurately.

Kolokacje ze słowem accurate

Kolokacje to często używane zestawienia słów różniące się od związków frazeologicznych tym, że ich sens wynika ze znaczenia wchodzących w ich skład wyrazów. Oto przykłady kolokacji ze słowem accurate, które często można usłyszeć w krajach anglojęzycznych, oraz ich tłumaczenia:

 • to be accurate – być dokładnym
 • very accurate – bardzo dokładny
 • prove accurate – okazać się trafnym
 • statistically accurate – statystycznie dokładny
 • full and accurate – pełen i dokładny.

Odmiana słowa accurate

Wyraz accurate to przymiotnik, a te części mowy można stopniować, aby zaznaczyć poziom natężenia opisywanej przez nie cechy. W języku angielskim istnieją dwa sposoby stopniowania przymiotników: poprzez dodanie do nich końcówki -er lub -est albo poprzez dołączenie do nich wyrazu more lub most. Słowo accurate w języku polskim można stopniować poprzez dodanie odpowiedniego wyrazu:

 • stopień wyższy: more accurate
 • stopień najwyższy: most accurate.

Jak używać słowa accurate? Przykładowe zdania

Omówiliśmy już wszystko, co warto wiedzieć o słowie accurate. Pora, by zobaczyć, jak można użyć go w praktyce. Oto przykładowe zdania zawierające słówko accurate wraz z tłumaczeniem na język polski:

I didn’t have any troubles with finding him, because you gave me an accurate description. – Nie miałem żadnych problemów ze znalezieniem go, ponieważ podałeś mi dokładny opis.

Your assessment of the situation is less accurate than ours. – Twoja ocena sytuacji jest mniej trafna niż nasza.

This thermometer’s reading is not very accurate. – Odczyt tego termometru nie jest zbyt dokładny.

To finish this report early, I will need full and accurate data as soon as possible. – Aby skończyć ten raport wcześnie, będę potrzebować pełnych i dokładnych danych tak szybko, jak to możliwe.

The witness was able to provide an accurate information, leading to a quick resolution of the case. – Świadek był w stanie dostarczyć dokładne informacje, co doprowadziło do szybkiego rozwiązania sprawy.

Warto poznawać nowe słówka

Mamy nadzieję, że stosowanie i tłumaczenie słowa accurate już nigdy nie sprawi Wam problemu. Warto mieć na uwadze, że choć wiele polskich słów dobrze oddaje jego znaczenie, to jednak w zależności od kontekstu niektóre z nich będą lepiej sprawdzały się w określonych sytuacjach.

Jeśli chcielibyście pracować nad swoim zasobem słownictwa lub rozwijać inne kompetencje językowe pod okiem doświadczonego lektora albo native speakera, zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły językowej. Prowadzimy zarówno kursy dla firm, jak i zajęcia dla osób indywidualnych. Nasi kursanci mogą pogłębiać swoją znajomość jednego z kilkudziesięciu języków, między innymi angielskiego, fińskiego, japońskiego czy ukraińskiego. Zapraszamy do kontaktu!

chatsimple