Łamańce językowe – angielski od podstaw

cover

Łamańce językowe, czyli angielskie tongue twisters, to z założenia trudne do wypowiedzenia frazy lub rymowanki, często oparte na grze słów lub innych właściwościach języka, zazwyczaj zabawne oraz nie zawsze do końca logiczne czy gramatycznie poprawne. Służą one nie tylko do zabawy, ale i do nauki odpowiedniego wymawiania konkretnych głosek lub ich grup.

Tongue twisters – najbardziej znane angielskie łamańce językowe

A happy hippo hopped and hiccupped. – Wesoły hipopotam skakał i czkał.

She sells seashells by the seashore. – Ona sprzedaje muszle na brzegu morza.

I scream, you scream, we all scream for an ice cream! – Ja wołam, ty wołasz, my wszyscy wołamy o lody.

Fresh fried fish. – Świeżo smażona ryba.

Cooks cook cupcakes quickly. – Kucharze gotują szybko babeczki.

Which witch is which? – Która wiedźma jest która?

Twelve twins twirled twelve twigs. – Dwunastu bliźniaków skręciło dwanaście gałązek.

If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? – Jeśli pies żuje buty, to czyje buty wybiera?

The big bug bit the little beetle. – Duży robak ugryzł małego chrząszcza.

How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? – Ile drewna rzuciłby świstak, gdyby świstak mógł rzucać drewnem?

Red lorry, yellow lorry. – Czerwona ciężarówka, żółta ciężarówka.

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. – Piotr Dudziarz zerwał wiele marynowanych papryk.

Betty Botter bought some butter but, said she, the butter’s bitter. – Beata Botter kupiła trochę masła, ale powiedziała, że masło jest gorzkie.

I looked right at Larry’s rally and left in a hurry. – Spojrzałem w prawo na wiec Larrego i wyszedłem w pośpiechu.

Thirty-three thousand feathers on a thrush’s throat. – Trzydzieści trzy tysiące piór na gardle drozda.

“Surely Sylvia swims!”, shrieked Sammy surprised. “Someone should show Sylvia some strokes so she shall not sink”. – „Z pewnością Sylwia pływa”, wrzasnął zaskoczony Sam. „Ktoś powinien pokazać Sylwii kilka ruchów, żeby ona nie utonęła”.

Lucky rabbits like to cause a ruckus. – Szczęśliwe króliki lubią wywoływać zamieszanie.

A snake sneaks to seek a snack. – Wąż się skrada w poszukiwaniu przekąski.

Tongue twisters – zastosowanie

Łamańce językowe, czyli tongue twisters, są zazwyczaj używane do:

1. ćwiczenia poprawnej wymowy w danym języku, np.:

  • A proper copper coffee pot. – Odpowiedni miedziany dzbanek do kawy.

2. rozgrzewania aparatu mowy przed wystąpieniem publicznym, np.:

  • Which wristwatches are Swiss wristwatches? – Które zegarki na rękę są szwajcarskimi zegarkami?

3. rozgrzewki przez aktorów przed występem na scenie, np.:

  • If you notice this notice, you will notice that this notice is not worth noticing. – Jeśli zauważysz tę notatkę, to zauważysz, że ta notatka nie jest warta zauważenia.

4. ćwiczeń z zakresu terapii mowy przy wadach wymowy, np.:

  • Truly rural. – Prawdziwie wiejskie.