Wyrażenie had better – angielski od podstaw

cover

Wyrażenie had better, czyli „lepiej (aby, żeby)”, jest doskonałym sposobem wyrażania w języku angielskim konieczności lub udzielania rad. Jest dosyć proste w użyciu, bo przy zmianie osoby nie wymaga stosowania czasu przeszłego, a czasownik główny określający czynność występuje zawsze w formie bezokolicznika bez to.

Had better – konstrukcja zdań

Wyrażenie had better występuje najczęściej w zdaniach twierdzących, ale także w przeczących, jak poniżej:

  • I had better book the plane tickets in advance. – Lepiej zarezerwuję bilety lotnicze z wyprzedzeniem.
  • They had better hurry up if they don’t want to miss the train. – Lepiej, żeby się pospieszyli, jeśli nie chcą się spóźnić na pociąg.
  • You had better not use so much salt and sugar in your diet. – Lepiej, żebyś nie używał tak dużo soli i cukru w swojej diecie.
  • She had better not move her twisted ankle at least for a while. – Lepiej, żeby ona nie poruszała swoją skręconą kostką przynajmniej przez jakiś czas.

Struktura zdań przeczących

Warto zwrócić uwagę na strukturę zdań przeczących, ponieważ w tym wypadku słowo przeczące not umieszczamy po wyrażeniu had better, a przed czasownikiem głównym oznaczającym czynność, czyli otrzymujemy had better not (do sth), tj.:

  • You had better not eat it! – Lepiej, żebyś tego nie jadł!

Forma skrócona

Wyrażenie had better można oczywiście skrócić do ‘d better, np.:

  • He’d better wait for an ambulance. – Lepiej, żeby on poczekał na pogotowie.
chatsimple