British vs American English – Chodnik

chodnik

Chodnik, czyli pavement w brytyjskim angielskim (British English), to sidewalk w amerykańskiej wersji języka angielskiego (American English). To ta wydzielona część ulicy (street), którą poruszają się piesi (pedestrians). Może być ona wyłożona kostką brukową (paving brick), płytami chodnikowymi (flagstones) czy też może być zrobiona z kolorowego asfaltu (asphalt) lub wylana z betonu (concrete). Zazwyczaj chodnik posiada krawężnik (kerb), odpływy ściekowe (gutter) oraz studzienki (manholes). Na chodnikach usytuowane są często lampy uliczne (street lamps), instaluje się na nich ławeczki (benches), stawia kosze na śmieci (litter bins) czy parkomaty (parking metres), a także instaluje się słupki blokujące wjazd (bollards). W zatokach autobusowych (bus bays) zatrzymują się, przy przystanku (bus stop), lokalne autobusy (busses), a taksówki (taxis) zabierają pasażerów z zatoczki parkingowej (parking bay) umieszczonej przy chodniku.

 

Examples

British English: All pavements in the city center have been cobbled.

American English: Children were playing on the sidewalk in front of the house.

Przykłady

British English: Wszystkie chodniki w centrum miasta zostały wybrukowane.

American English: Dzieci bawiły się na chodniku przed domem.

chodnik
chatsimple