British vs American English – Przejście dla pieszych

przejście dla pieszych

Przejście dla pieszych, czyli zebra crossing w brytyjskim angielskim (British English), to crosswalk w amerykańskiej wersji języka angielskiego (American English). Zarówno piesi (pedestrians), jak i inni użytkownicy dróg (road users), muszą przestrzegać zasad ruchu drogowego (motoring regulations) i zwracać uwagę na znaki drogowe (road signs). W wielu krajach kierowcy (drivers) muszą zatrzymać się (stop) już widząc pieszych zbliżających się do przejścia, którzy mają zakaz wałęsania się (loiter on) na przejściu. W zależności od rodzaju dróg, mamy przejścia ze światłami (lights) włączanymi przez pieszych (pelican crossing), z czujnikiem wykrywającym obecność osób (puffin crossing) oraz z sygnalizacją włączaną przez przechodzących (panda crossing). Istnieją także przejścia zarówno dla pieszych jak i rowerzystów (toucan crossing), na których swobodnie mogą się poruszać piesi i rowerzyści, stąd nazwa angielska toucan, czyli ‘’two can cross together’’ (dwoje może przejść razem).

Examples

British English: You are legally required to stop at a zebra crossing once a pedestrian has moved onto it.

American English: Crosswalk lines should extend across the full width of the pavement.

Przykłady

British English: Jesteś prawnie zobowiązany do zatrzymania się na przejściu w chwili gdy pieszy się na nie przemieścił.

American English: Linie przejścia dla pieszych powinny przebiegać przez całą szerokość chodnika.

przejście dla pieszych
chatsimple