Co by było, gdyby…? czyli II tryb warunkowy

What do you do

If I were rich, I would buy a posh car.
Gdybym był bogaty, kupiłbym sobie ekskluzywny samochód.

Tom would not be himself if he did not invest in property again.
Tomek nie byłby sobą gdyby znowu nie zainwestował w nieruchomości.

What would you do if you witnessed a car crash?
Co byś zrobił, gdybyś był świadkiem wypadku samochodowego?

Zdania z użyciem drugiego trybu warunkowego są łatwiejsze dla Polaków, bo ich konstrukcja w języku angielskim jest podobna od tej w języku polskim, i można ją przyrównać do „gdybania”. Najlepszym przykładem może tu być znane powiedzonko, czyli „gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem”. W angielskiej wersji, dokładnie tak jak w polskiej, po zwrocie if używany jest czas przeszły, a w drugiej części zdania umieszczamy would z bezokolicznikiem, czyli tak jak w podanych przykładach:

If I were rich… (if + past simple), I would buy (would + bezokolicznik bez to) a posh car.

Tom would not be (would + not +bezokolicznik) himself if he did not invest (if + past simple) in property again.

Jeśli natomiast użyjemy innego czasu przeszłego, np. past continuous lub czasownika modalnego, to otrzymamy:

We would not be driving at night if it was raining heavily. (Nie jechalibyśmy w nocy, gdyby bardzo padał deszcz).
lub:
They would come much earlier if they could catch a taxi. (Przyjechaliby o wiele wcześniej, gdyby mogli złapać taksówkę).

Ot, po prostu!

Enjoy learning English with our Grammar Corner

chatsimple