Co warto wiedzieć o Ukrainie?

Ukrainie nie zagrożą władze Rosji; skutki nielegalnej aneksji; rynkiem wewnętrznym UE

Ukraina ostatnimi czasy znalazła się na pierwszych stronach gazet i to niestety z przykrych powodów. Spowodowało to gwałtowne zainteresowanie tym państwem oraz wszelkimi informacjami z nim związanymi.

Ukraina jest jednym z sąsiadów Polski, dlatego też już wcześniej wiele wiadomości z nią związanych przenikało do wiadomości publicznej. Jeśli chciałbyś powiększyć swoją wiedzę na jej temat, jesteś w dobrym miejscu pokrótce przedstawimy Ci ten kraj i jego mieszkańców.

Ile jest mieszkańców Ukrainy?

Ze względu na trwającą od kilku miesięcy na terenach kraju wojnę ciężko jest oszacować aktualną liczbę jego mieszkańców. W 2021 roku populacja wynosiła ok. 41 milionów ludzi (za: Trading Economics). Większość z nich deklarowała się wówczas jako Ukraińcy, a największymi mniejszościami narodowymi byli Rosjanie, Białorusini i Mołdawianie.

Jak wygląda flaga Ukrainy?

Od lutego 2022 roku w przestrzeni publicznej oprócz flagi naszego kraju czy Unii Europejskiej można dostrzec również prostokąt podzielony na dwa poziome pasy w kolorze niebieskim i żółtym – to właśnie najważniejszy symbol państwowy Ukrainy. Już po I wojnie światowej był on używany jako flaga Ukraińskiej Republiki Ludowej i Hetmanatu, po II wojnie światowej został zakazany jako przejaw nacjonalizmu i powrócił dopiero po odzyskaniu niepodległości, w 1992 roku.

Prezydent Ukrainy

Obecnie stanowisko prezydenta Ukrainy piastuje Wołodymyr Zełenski; który wcześniej był m.in. satyrykiem, aktorem, prezenterem telewizyjnym i producentem filmowym. Z wykształcenia jest prawnikiem. Czasami historia pisze przewrotne scenariusze i tak też stało się w jego przypadku. W 2015 roku wystąpił on w serialu pt. Sługa narodu, gdzie grał nauczyciela historii, który w wyniku zrządzenia losu został prezydentem; cztery lata później scenariusz „powtórzył się” dla Zełenskiego w rzeczywistości.

Hymn Ukrainy

Hymn Ukrainy nosi tytuł Szcze ne wmerła Ukrajiny i sława, i wola. Pieśń została napisana w 1863 roku przez Pawło Czubynskiego; jej muzykę skomponował ksiądz Mychajło Werbycki. Pierwotnie była ona stworzona jako tło muzyczne dla sztuki Zaporożcy. Już od 1917 utwór funkcjonował jako hymn Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, aż do ich upadku; do tej roli powrócił w 1992 roku, po odzyskaniu przez kraj niepodległości.

Ukrainie; terytorium Ukrainy, obwodzie chersońskim, obwodzie charkowskim, obwodzie kijowskim
Ukrainie nie zagrożą władze Rosji; skutki nielegalnej aneksji; rynkiem wewnętrznym UE
Ukrainie; południowy wschód, na południu kraju; pokonają federację rosyjską na linii frontu; resort obrony; pomoc Wielkiej Brytanii

Waluta Ukrainy

W Ukrainie płaci się w hrywnach (1 hrywna = 100 kopiejek). Jej nazwa wywodzi się od grzywny – miary srebra wykorzystywanej w średniowieczu. Waluta została wprowadzona do obiegu w 1996 roku, zastępując dotychczasowego karbowańca.

Stolica Ukrainy

Stolicą Ukrainy jest Kijów. W 2020 roku zamieszkiwały go prawie 3 miliony ludzi (za: populationstat.com). To największe miasto kraju już w IX wieku stało się stolicą Rusi Kijowskiej. Jego losy zmieniały się na przestrzeni dziejów: było siedzibą władców Księstwa Kijowskiego, później przechodziło w ręce ówczesnej Litwy, Polski i Rosji, aby znów stać się ważnym ośrodkiem Ukraińskiej Republiki Ludowej, Ukraińskiej SSR i niepodległej Ukrainy.

Współczesny Kijów jest ważnym ośrodkiem przemysłowym; znajdują się w nim liczne zakłady, w tym m.in. Zakład Lotniczy Antonow. To także ważny węzeł transportowy z największym dworcem kolejowym w kraju (Kijów-Pasażerski) i dwoma lotniskami międzynarodowymi (Kijów-Boryspol i Kijów-Żulany). Swoje siedziby mają tam również najważniejsze instytucje kulturalne kraju: Opera Narodowa im. Tarasa Szewczenki, Filharmonia Narodowa Ukrainy oraz Akademia Nauk Ukrainy.

Historia Ukrainy

Początki Ukrainy sięgają wczesnego średniowiecza, dlatego też jej historia jest długa i zawiła. Przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom, które doprowadziły do ukształtowania się współczesnego państwa.

Ukraina była zamieszkiwana przez ludy słowiańskie już od wczesnego średniowiecza. W X wieku na jej terenie powstało państwo – Ruś Kijowska, które istniało do XII stulecia, kiedy to opanowała je Złota Orda. Zanim to się stało, w 988 roku Włodzimierz Wielki ochrzcił siebie i kraj w obrządku bizantyjskim.

Na przełomie XV i XVI wieku na terenach Ukrainy pojawili się Kozacy. Do historii przeszły liczne powstania, w których brali udział, w tym największe pod dowództwem Chmielnickiego. 1658 rok przyniósł umowę pomiędzy Hetmanatem a Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

W 1783 roku doszło do oficjalnego wcielenia Ukrainy do Rosji; stan ten trwał do początków XX wieku. Ruch dążący do niepodległości kraju nabrał na sile po rewolucji lutowej w 1917 roku. W następnych latach powstały trzy państwa o podobnych nazwach: Ukraińska Republika Ludowa, marionetkowe, rządzone przez Niemcy Państwo Ukraińskie i administrowana przez Rosję Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, która szybko została wcielona do Związku Radzieckiego.

Od 1922 roku Ukraina znajdowała się pod władzą radziecką. Był to burzliwy okres – doszło wówczas m.in. do straszliwej klęski głodu (1932-33), powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii i katastrofy jądrowej w Czarnobylu. 24 sierpnia 1992 roku państwo ogłosiło niepodległość.

obwodzie chersońskim, obwodzie charkowskim, stolicy obwodu, obwodach donieckim
obwodach charkowskim, miejscu pracy, niektórzy łączą, w wyniku działań wojennych tego samego dnia
przejdź miejscowości, miasta, potępiamy nielegalną aneksję

Języki Ukrainy

Jedynym językiem urzędowym Ukrainy jest ukraiński. W praktyce jednak w Kijowie, na południu i na wschodzie kraju przed wojną częściej używało się rosyjskiego. Obecnie sytuacja powoli się zmienia; 51% Ukraińców porozumiewa się jedynie w języku ojczystym, a 33% w obu językach (za: euobserver.com). Najczęściej używane języki mniejszości to: krymskotatarski, mołdawski, węgierski i rumuński.

Język ukraiński

Szacuje się, że ok. 47 milionów ludzi na całym świecie (a przede wszystkim w Ukrainie, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Polsce) swobodnie porozumiewa się po ukraińsku (za: gov.pl). Najstarsze ślady tego języka pochodzą z tekstów rusko-cerkiewno-słowiańskich z przełomu XII i XIII wieku. Obecnie do jego zapisu używa się cyrylicy, nieco odmiennej od tej używanej przez Rosjan.

Ze względu na bliskość geograficzną i tło historyczne język ukraiński wykazuje podobieństwa do białoruskiego i w nieco mniejszym stopniu, rosyjskiego. Również nasza mowa ojczysta wywarła duży wpływ na jego słownictwo.

Mieszkasz w Polsce i potrzebujesz przetłumaczyć niezbędne dokumenty z języka ukraińskiego lub rosyjskiego? Jeśli oczekujesz profesjonalnego podejścia i terminowego wykonania, zwróć się z tym zadaniem do nas.

Język rosyjski

W Ukrainie mieszka największa rosyjskojęzyczna populacja poza granicami Rosji; według danych ze spisu powszechnego w 2001 roku wówczas liczyła sobie ona ponad 14 milionów ludzi. Głównym dokumentem prawnym regulującym sytuację rosyjskiego i innych języków mniejszościowych kraju jest Konstytucja Ukrainy (art. 10 i 24). Od kilkunastu lat przeprowadza się próby ograniczenia wpływu rosyjskiego. Objawiają się one m.in. zmniejszaniem liczby szkół, w których stanowi on główny język wykładowy, i programów telewizyjnych emitowanych w tym języku.

Język krymskotatarski

Język Tatarów krymskich zalicza się do rodziny języków tureckich. Posługuje się nim ok. 300 tysięcy użytkowników natywnych przede wszystkim na Krymie, ale również w Turcji, Azji Środkowej, Rumunii i Bułgarii (za: S. Mansur, Crimean Tatar Language; Past, Present, and Future).

Język krymskotatarski wielokrotnie zmieniał sposób zapisu; pierwotnie korzystał on z alfabetu arabskiego, między 1928 a 1939 rokiem – łacińskiego, a od 1939 roku – cyrylicy. Od lat 90. XX wieku korzysta się zarówno z cyrylicy (głównie w wydawnictwach książkowych), jak i z alfabetu łacińskiego (w Internecie).

Zatrudniasz nowe osoby i chciałbyś sprawdzić ich kompetencje językowe? Zapoznaj się z naszym narzędziem do audytu językowego – Focus Audit Tool. Pozwoli Ci ono przetestować znajomość ponad 30 języków, w tym: polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego.

Wjazd do Polski z Ukrainy

Aby wjechać na terytorium Polski z Ukrainy, należy posiadać przy sobie paszport (zwykły lub biometryczny). W przypadku jego braku akceptowane są również inne dokumenty potwierdzające tożsamość; w takim wypadku do przekroczenia granicy konieczna może być zgoda komendanta placówki polskiej Straży Granicznej. Dokładne informacje można uzyskać w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie ma lepszego sposobu na poznanie danego kraju niż nauka jego języka. Dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w naszych zajęciach języka ukraińskiego. Skontaktuj się z nami, a wspólnie znajdziemy odpowiednią grupę dla Ciebie.

chatsimple