Defetyzm: na czym polega zjawisko?

Wyrazy pokrewne oznaczające defetyzm to pesymizm i czarnowidztwo
Wyrazy pokrewne oznaczające defetyzm to pesymizm i czarnowidztwo

Życie we współczesnym świecie wiąże się z nieustannym stresem, pośpiechem, tysiącami spraw do załatwienia. Czy stąd bierze się defetyzm, czy może jest to wrodzona cecha usposobienia?

Defetyzm definiuje się jako brak wiary w powodzenie jakiejś sprawy, brak wiary w zwycięstwo, odniesienie sukcesu. Synonimy takiej postawy to pesymizm lub czarnowidztwo.

Czym charakteryzuje się defetyzm?

Defetyzm to zakładanie porażki, brak przekonania o własnych możliwościach. Człowiek o pesymistycznej naturze z góry zakłada, że nic mu się nie uda, nawet jeśli nie podjął jeszcze żadnego działania.

Często uprzedzenia pesymisty wręcz uniemożliwiają rozpoczęcie przez niego jakiegokolwiek działania albo stanowią doskonałą wymówkę, by nie robić nic.

Pesymista daje wyraz niezadowoleniu wobec życia
Dla człowieka o pesymistycznej naturze jakiekolwiek zwycięstwo jest właściwie niemożliwe. Defetyzm zakłada niewiarę w powodzenie czegoś
Pesymista nie zwraca uwagi na jasne strony życia. Pesymistę cechuje zwątpienie we własne możliwości.

Etymologia pojęcia ‘defetyzm’

Słowo ‘defetyzm’ pochodzi od francuskiego défaitisme, które dosłownie oznacza ‘brak wiary w zwycięstwo’. Nauka datuje rozpoczęcie funkcjonowania terminu w polszczyźnie na okres I wojny światowej.

Defetyzm: cecha narodowa Polaków?

Polaków uznaje się za jeden z najbardziej pesymistycznych narodów świata. Winić można tu niekorzystne położenie geograficzne czy wrodzoną skłonność do narzekania. Albo… nie szukać winowajców, raczej zacząć pracę nad własnym stosunkiem do świata.

Czy defetyzm można wyleczyć?

Z postawami defetystycznymi na pewno można walczyć i warto to zrobić dla własnego zdrowia i poprawy jakości życia. Wrodzony defetyzm to nie wyrok. To od nas zależy to, w jaki sposób będziemy postrzegać świat.

Aby stał się on dla nas bardziej przyjazny, warto podjąć się nauki języka obcego – pozwoli to poczuć się lepiej w kraju, którego mieszkańcy posługują się danym językiem. W naszej ofercie mamy kurs angielskiego, kurs włoskiego i inne.

Obrazy znajdujące się w tekście zostały wygenerowane przy pomocy AI.

chatsimple