Estonia – co warto o niej wiedzieć?

Estonia; ukryta kategoria usług,
Estonia; ukryta kategoria usług,

Wiedza o krajach bałtyckich, choć znajdują się one w niewielkiej odległości od granic naszego kraju, jest w Polsce znacznie mniejsza niż znajomość Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii.

Z pewnością nie wynika to z faktu, że są one nieciekawe. Być może, jako powód takiego stanu rzeczy można wskazać niewielką powierzchnię i liczbę mieszkańców Estonii, Łotwy i Litwy. Nie zwlekaj, uzupełnij braki w wiedzy i poznaj najważniejsze informacje o najbardziej wysuniętym na północ kraju bałtyckim.

Gdzie jest Estonia?

Aby znaleźć Estonię na mapie, należy patrzeć na północno-wschodnią Europę. Powierzchnia tego kraju wynosi 45 339 km². W skład jego terytorium wchodzi ponad dwa tysiące małych i większych wysp na Zatoce Ryskiej. Sąsiadami państwa są Rosja i Łotwa.

Większa część terytorium Estonii znajduje się na terenach nizinnych. Występuje tam gęsta sieć rzeczna i duża liczba jezior. Najwyższy szczyt kraju (i regionu) to Suur Munamägi, który sięga 318 m n.p.m. Dużą powierzchnię (razem ponad 50%) zajmują lasy oraz torfowiska.

Kulturowo Estonia jest związana z krajami skandynawskimi, choć formalnie do nich nie należy. Silne relacje łączą ją również z Finlandią. Ponadto nie można zapomnieć o wpływie niemieckiej ludności w dawnych Inflantach na kształtowanie się państwa na przestrzeni dziejów. Kultura niemiecka dzisiaj uwidacznia się m.in. w wyglądzie miast.

Ludność Estonii

W Estonii mieszka zaledwie nieco ponad 1,3 miliona ludzi. Jej gęstość zaludnienia wynosi 31 osób na km² (za: worldometers.info). Obecnie kraj jest dość różnorodny pod względem etnicznym; największe mniejszości to Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i Finowie. Więcej niż 70% populacji mieszka w miastach. Ponad połowa ludności określa siebie jako ateiści lub agnostycy, ok. 16% to prawosławni, a prawie 10% – luteranie (za: worldatlas.com).

Estonia słynie z nowoczesności. Na milion mieszkańców tego kraju przypada 1107 startupów, co jest wyjątkowo imponującym wynikiem (za: Instytut Europy Środkowej). To przede wszystkim z tego powodu wzrasta zapotrzebowanie na użytkowników estońskiego. Jeśli właśnie przeprowadzasz rekrutację, odkryj nowy sposób na przetestowanie umiejętności pisania, czytania i mówienia w tym języku – Focus Audit Tool.

w nagłych przypadkach zagrożenia terrorystycznego w okresie letnim
głównym organem nad Zatoką Fińską
Komisja Europejska pomyślnie rozwija służby w Europie

Flaga Estonii

Flaga Estonii jest podzielona na trzy poziome pasy w kolorach niebieskim, czarnym i białym. Barwy oznaczają kolejno: wierność lub wiarę, cierpienia, przez które przechodził naród na przestrzeni wieków, oraz nieustanne dążenie do oświecenia. Niektórzy doszukują się w wyglądzie flagi także elementów estońskiego krajobrazu: Bałtyku, ziemi i zimowego śniegu.

Obecna flaga po raz pierwszy pojawiła się w 1881 roku. Jako inspiracja posłużył symbol Estońskiego Związku Studentów Vironia, którego twórcą był poeta Jaan Bergmann. Nie wszystkim się ona podoba. W 2001 roku pojawiły się propozycje jej zmiany na niebieski prostokąt z białym krzyżem obrzeżonym czarnym kolorem. Taki wzór miałby podkreślać związek Estonii z krajami nordyckimi. Pomysł został odrzucony.

Waluta Estonii

W Estonii, tak jak w wielu innych częściach Europy, obowiązuje euro. Waluta ta została przyjęta w 2011 roku i zastąpiła estońską koronę. W większości miejsc istnieje możliwość płatności kartą. Na estońskich monetach figuruje obrys kraju, napis Eesti (nazwa kraju w rodzimym języku) i dwanaście europejskich gwiazd.

Stolica Estonii

Stolica Estonii, Tallin, uważana jest za jedno z najbardziej rozwiniętych technologicznie miast świata (za: The Age). Zamieszkuje je ok. 430 tysięcy ludzi (worldpopulationreview.com). Znajdziemy tam największe lotnisko w kraju, Dworzec Bałtycki i port, z którego można wypłynąć m.in. do Sztokholmu, Helsinek i Sankt Petersburga.

Tallin jest znaczącym ośrodkiem już od X wieku. Na przestrzeni wieków znany był również jako Kaluri, Koływań, Kalevanlinna, Reval i Lindanisa. Obecna nazwa obowiązuje od 1918 roku; po estońsku i fińsku oznacza „miasto duńskie”. Przynależność miasta zmieniała się wielokrotnie, było ono estońskie, duńskie, szwedzkie i radzieckie.

W Tallinie zachwyca przede wszystkim średniowieczna starówka. Jej zwiedzanie to prawdziwa podróż w czasie. W 1997 roku wpisano ją na listę światowego kulturowego dziedzictwa ludzkości UNESCO. W mieście jest wiele kościołów i cerkwi wartych zobaczenia. Na szczególną uwagę zasługują gotycka katedra Najświętszej Maryi Panny i cerkiew św. Mikołaja.

Prezydent Estonii

Estonia, tak jak Polska, jest republiką parlamentarną. Obowiązuje w niej trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament (Riigikog), wykonawczą – prezydent i rząd, a sądowniczą – niezawisłe sądy.

Prezydent kraju jest wybierany przez Riigikog lub kolegium wyborców. Aby kandydować na ten urząd, należy mieć estońskie obywatelstwo na mocy urodzenia i mieć ukończone 40 lat. Kadencja prezydenta trwa 5 lat. Ta sama osoba może zostać wybrana maksymalnie 2 razy.

Od 2021 roku głową państwa jest Alar Karis, który już wcześniej zajmował odpowiedzialne stanowiska. Był m.in. rektorem Estońskiego Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu w Tartu, a także dyrektorem Estońskiego Muzeum Narodowego. Jego kandydatura została wysunięta przez dwie partie: Estońską Partię Centrum i Estońską Partię Reform.

Języki w Estonii

Urzędowy język kraju to estoński. Jako językiem ojczystym posługuje się nim 67% mieszkańców, a kolejne 17% opanowało go w stopniu biegłym. Popularnością cieszy się również rosyjski, natywny dla 29% populacji kraju i znany dodatkowym 38% ludności. Inne języki mniejszości to võro, seto, fiński, szwedzki i niemiecki. W grupie wiekowej 15-28 najpopularniejszym językiem obcym jest angielski (za: rahvaloendus.ee).

Język estoński

W języku estońskim mówi około 1,1 miliona osób. (za: visitestonia.com). Zaliczany jest on do języków uralskich i podrodziny ugrofińskiej. Największe pokrewieństwo wykazuje z fińskim. Duża część słownictwa została zapożyczona z języków indoeuropejskich: niemieckiego, szwedzkiego, łotewskiego czy rosyjskiego.

Najstarszy zabytek języka estońskiego pochodzi z XII lub XIII wieku. Jest nim Originates Livoniae w Kronice Henryka Łotysza, w której można znaleźć estońskie nazwy miejsc, słowa oraz fragmenty zdań. Pierwsza księga napisana w całości w tym języku powstała w XVI wieku, jednak nie przetrwała do naszych czasów. Tworzenie po estońsku spopularyzowało się dopiero kilka stuleci później, w XIX wieku. Za najznamienitszych współczesnych autorów uważa się Jaana Kaplinskiego i Jaana Krossa.

Język estoński jest fascynujący, ale jednocześnie bardzo trudny do nauki. Jego przynależność do rodziny uralskiej sprawia, że znacznie się różni od języków słowiańskich czy germańskich. Dlatego też, jeśli potrzebujesz tłumaczenia estońskiego, powierz to zadanie specjalistom. Tłumacze pracujący dla naszej agencji nie tylko biegle posługują się tym językiem, ale również spędzili wiele lat, doskonaląc swój warsztat pracy z tekstem. Możesz mieć pewność, że Twoje zadanie zostanie wykonane z należytą dbałością i zaangażowaniem.

Estonia – co warto zobaczyć?

W Estonii znajdują się nie tylko piękne lasy i jeziora, piaszczyste plaże, ale również urokliwe miasta i dostojne twierdze. W kraju raczej nie doświadczysz tłumów turystów, co daje możliwość, aby zwolnić i skupić się na pięknie natury.

Największa wyspa Estonii

Największą wyspą kraju jest Saarema, zwana perłą w koronie Bałtyku lub Estonią w miniaturze. Zamieszkuje ją zaledwie 40 tysięcy osób. Na jej terytorium znajdziemy tylko jedno miasto. Większość wyspy zajmują łąki i lasy. Najpopularniejszymi zabytkami są latarnie morskie. To idealne miejsce dla tych, którzy lubią obcować z naturą. Szczególną miłością obdarzą wyspę miłośnicy pieszych i rowerowych wycieczek.

Miasta Estonii

Największym miastem Estonii jest jej stolica – Tallin. Inne liczące się ośrodki to: uniwersyteckie Tartu (ok. 100 tysięcy mieszkańców), przygraniczna Narwa (ok. 60 tysięcy) i wakacyjna Parnawa (ok. 40 tysięcy; za: worldatlas.com).

Park Narodowy Lahemaa

Lahemaa, położona w północnej Estonii, to największy i najstarszy park narodowy kraju. Znaczną część jej terytorium zajmują lasy. Charakterystycznym widokiem są głazy narzutowe porozrzucane na wybrzeżu. Wielbiciele pieszych wycieczek znajdą tu wiele szlaków, różniących się długością i stopniem trudności. Dodatkową zachętą do spacerów jest możliwość spotkania rodowitego mieszkańca tego terenu – łosia.

Komisja Europejska na temat publicznej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia
podział administracyjny w języku angielskim
podwyższonym ryzyku ukąszenia

Czy Estonia jest w NATO?

Estonia należy do NATO. Do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego przystąpiła już w marcu 2004 roku, wraz z Bułgarią, Łotwą, Litwą, Rumunią, Słowacją i Słowenią. Powszechnie uważa się, że przynależność do sojuszu jest gwarantem bezpieczeństwa przed ewentualną agresją ze strony Rosji (za: Polityka).

Czy Estonia jest w Unii Europejskiej?

Estonia wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku, razem z dziewięcioma innymi państwami. Kraj należy również do strefy Schengen, co pozwala na podróże bez paszportu. W parlamencie europejskim ma 6 członków, a w Radzie Unii Europejskiej – 4 głosy (za: uniaeuropejska.info.pl).

Näeme varsti!

Udane wakacje nie muszą koniecznie oznaczać podróży w egzotyczne rejony świata. Równie ciekawa i relaksująca może być podróż zaledwie kilkaset kilometrów na północny wschód od Polski, do Estonii. Zanim wyruszysz, podszkól Twoje umiejętności porozumiewania się w językach obcych. Do wyboru w naszej szkole masz m.in.: kurs angielskiego, rosyjskiego czy fińskiego.

chatsimple