Fish versus fishes

What do you do

Podczas nauki poznajemy słowa, których forma liczby mnogiej pokrywa się z formą liczby pojedynczej.

Np. Fish może oznaczać rybę (l. poj.) lub ryby (l. mn). Jednak czy oznacza to, że forma fishes jest błędna?
Okazuje się, że nie zawsze.

Formy fish w odniesieniu do l. mn. używamy, kiedy chodzi o ryby ogólnie.
Np. Peter ate three fish yesterday.
Piotr zjadł wczoraj trzy ryby.

Natomiast w celu podkreślenia, że chodzi o różne gatunki ryb, używamy formy fishes.
Np. The fishes she brought home were salmon and tuna.
Ryby, które przyniosła do domu, to łosoś I tuńczyk.

Analogiczna sytuacja występuje m.in. w przypadku słowa fruit, gdzie również mamy do czynienia z rzeczownikiem niepoliczalnym.
Np. We should eat more fresh fruit.
Powinniśmy jeść więcej świeżych owoców.

Natomiast jeśli chcemy podkreślić różne rodzaje owoców, używamy formy policzalnej fruits.
Np. Fruits that I like the most are strawberries and apples.
Owoce, które najbardziej lubię, to truskawki i jabłka.

Enjoy learning English with our Grammar Corner!

chatsimple