Jak czytać i pisać daty po angielsku

Jak czytać i pisać daty po angielsku?

Jednym z najbardziej istotnych oraz użytecznych elementów nauki liczebników jest pisanie daty po angielsku. Choć zasadniczo nie różni się od polskiego, to niejednokrotnie uczniowie zadają sobie dwa podstawowe pytania: Jak pisać daty po angielsku? i Jak wymawiać daty po angielsku? A zatem po kolei, najpierw zapisywanie dat po angielsku, a potem ich wypowiadanie.

Jak zapisywać daty po angielsku?

Istnieje kilka wariantów zapisywania daty po angielsku, również w zależności od tego czy mówimy o brytyjskiej odmianie angielskiego, czy też posługujemy się tzw. amerykańskim angielskim. Niektórzy rodzimi użytkownicy pisząc datę (dzień, miesiąc, rok) preferują użycie liczebników głównych, tzn. one (jeden) , sixteen (szesnaście), twenty three (dwadzieścia trzy), a inni wykorzystują w tym celu liczebniki porządkowe, czyli first (pierwszy), sixteenth (szesnasty), twenty-second (dwudziesty drugi). Jeśli natomiast chodzi o pozostałe elementy, czyli miesiąc i rok, to najczęściej rok jest po prostu wyrażany za pomocą cyfr, a nazwa miesiąca bywa albo podana w pełnej wersji (September – wrzesień), albo w skróconej (Sept. – wrzesień). Dodatkowo, zapis daty po angielsku może posiadać również przecinek przed rokiem, lub też nie, jak w przykładach:

Wersja pełna:

1 September 2020 lub September 1, 2020

1st September 2020 lub September 1st, 2020

Wersja skrócona:

1 Sept. 2020 lub Sept. 1st, 2020

A teraz ta sama data, ale w wersji brytyjskiej oraz amerykańskiej:

Br: 1.9.2020 = 1 September 2020 (dzień, miesiąc, rok)

Am: 9.1.2020 = September 1, 2020 (miesiąc, dzień, rok)

Jak wymawiać daty po angielsku?

Wymawianie daty w języku angielskim, czy to w wariancie brytyjskim, czy amerykańskim, opiera się na znajomości liczebników porządkowych, które tworzymy od liczebników głównych z zastosowaniem pewnych reguł. O ile pierwsze trzy liczebniki, takie jak: one (jeden), two (dwa) i three (trzy) mają formy nieregularne, tzn. first (pierwszy), second (drugi), third (trzeci), to pozostałe tworzymy w sposób regularny, za pomocą końcówki th, którą dostawiamy do liczebnika głównego, np. four – fourth (cztery – czwarty), sixteen – sixteenth (szesnaście – szesnasty), czy eighty – eightieth (osiemdziesiąt – osiemdziesiąty). Pamiętajmy także o zmianie –ve na –f oraz przy dziesiątkach z –y na -ie, zanim dodamy –th, czyli np: five – fifth (pięć – piąty) , twelve – twelfth (dwanaście – dwunasty) , sixty – sixtieth (sześćdziesiąt – sześćdziesiąty). W przypadku liczebników składających się z dwóch cyfr, końcówkę th dodajemy tylko do drugiego członu, czyli. twenty-five – twenty-fifth (dwadzieścia pięć – dwudziesty piąty). Taką samą zasadę zmiany liczebnika głównego na porządkowy jedynie w części drugiej stosujemy przy tych liczebnikach, które zawierają w sobie formy nieregularne tworzone od one, two, three, czyli first, second, third, jak w przykładzie: thirty-one – thirty-first. Dodatkowo, stosując liczebniki porządkowe powinniśmy pamiętać o postawieniu przed nimi przedimka określonego the, z którego jednak dość często rezygnują amerykanie, gdy chodzi o wymowę czy czytanie dat. Porównajmy zatem dwie wersje: brytyjską z amerykańską:

Br: the twenty-fifth of October nineteen eighty-seven = 25th October 1987*

Am: October twenty-fith, nineteen eighty-seven = October 25th, 1987

*wymawiając rok pamiętajmy o podzieleniu cyfry na dwa, czyli 1987 dzielimy na 19 i 87

Podsumowując. Na pytanie What’s the date today? (Jaka jest dzisiaj data?) możemy na przykład odpowiedzieć pełnym zdaniem: Today is the third of December twenty-twenty. lub Today is December third, twenty-twenty.