Jak napisać dobry e-mail po angielsku?

Email po angielsku

Jak napisać dobry e-mail po angielsku?

Wielu ludzi stanie w swoim życiu przed koniecznością napisania e-maila po angielsku. Umiejętność ta przydaje się w szkole, pracy, jak i życiu codziennym.

Obecnie często możemy spotkać się z sytuacją, w której obsługa klienta danej firmy działa jedynie po angielsku, a my potrzebujemy skontaktować się z nią drogą mailową. Napisanie takiej wiadomości to również jedno z zadań na maturze z tego języka. Jeśli na samą myśl o wykonaniu go dostajesz dreszczy, koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem. Wytłumaczymy Ci, jak zrobić to dobrze!

E-mail w stylu formalnym czy nieformalnym?

Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nasz e-mail w języku angielskim to list w stylu formalnym, czy nieformalnym. W każdym z tych wypadków należy przyjąć nieco inną strategię. Wszystko zależy od tego, jakie relacje łączą nas z adresatem: jest to osoba, którą znamy osobiście (przyjaciel, znajomy, członek rodziny), czy też ktoś całkiem nam obcy (przyszły pracodawca, pracownik sklepu internetowego, egzaminator). Jeżeli odbiorcą jest nieznajomy, e-mail wymaga nieco bardziej oficjalnego tonu.

E-mail formalny czy nieformalny – różnice

Słownictwo użyte w wiadomości formalnej i nieformalnej będzie się nieco różnić. Pisząc e-mail pierwszego typu, powinniśmy użyć pewnych ustalonych zwrotów na jego początku i końcu. Będziemy się również starali unikać w nim wyrażeń potocznych oraz slangowych. Wypada też, aby był on bardziej uprzejmy, dlatego do jego skonstruowania użyjemy staranniejszego języka. Mail nieformalny zostawia nam dużo większą swobodę działania.

E-mail po angielsku – temat wiadomości

Pisząc e-mail, nie możemy zapomnieć o temacie. Wskaże on rozmówcy, jaki jest powód naszej wiadomości oraz czego będzie dotyczyć jej treść. Pomoże on również odróżnić ją od innych, a po czasie także odszukać w zapełnionej skrzynce pocztowej. Nieodpowiednio wybrany może, w niektórych przypadkach, doprowadzić nawet do zignorowania naszego maila przez odbiorcę. Nie może być zbyt długi. Powinien mieć za to ścisły związek z tematyką naszej wiadomości. Nie zostawiajmy tego pola pustego, zwiększa to bowiem ryzyko, że wyląduje ona w spamie.

Poniżej znajdziesz kilka przykładowych tematów po angielsku:

 • Question – Pytanie. Jest to jeden z najbardziej typowych i uniwersalnych tematów wiadomości. Jej odbiorca nie będzie jednak wiedział, czego dotyczy nasze pytanie. Można więc doprecyzować:
 • Question about tomorrow’s meeting – Pytanie dotyczące jutrzejszego spotkania
 • Invitation for a meeting – Zaproszenie na spotkanie
 • Meeting request – Prośba o spotkanie
Email po angielsku
Contact me
Email po angielsku: formalny czy nieformalny?

Formalny e-mail po angielsku – struktura

Nasza wiadomość, tak jak list tradycyjny, powinna składać się z trzech wyraźnych części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Każdą z nich należy umieścić w osobnym akapicie. Jest to szczególnie ważne w przypadku e-maili formalnych.

E-mail po angielsku – wstęp

E-mail po angielsku należy rozpocząć nagłówkiem. Jego wygląd zależy od tego, do kogo piszemy (czy jest to list formalny, czy nieformalny). Najlepiej, jeśli jest on spersonalizowany i zawiera imię osoby, do której adresujemy naszą wiadomość. Możemy wykorzystać jeden z poniższych zwrotów:

 • Dear Mrs. + nazwisko adresatki – Szanowna Pani – gdy piszemy do kobiety zamężnej.
 • Dear Ms. + nazwisko adresatki – Szanowna Pani – gdy zwracamy się do kobiety (zamężnej bądź niezamężnej). Zwrot ten jest szczególnie przydatny, kiedy nie mamy informacji o stanie cywilnym odbiorcy wiadomości.
 • Dear Miss + nazwisko adresatki – Szanowna Pani – gdy zwracamy się do kobiety niezamężnej.
 • Dear Mr. + nazwisko adresata – Szanowny Panie – gdy zwracamy się do mężczyzny.
Nieznany adresat

Nie zawsze jednak wiemy, do kogo dokładnie piszemy. Zawsze warto spróbować znaleźć taką informację. Spersonalizowana wiadomość ma większe szanse, żeby zostać przeczytana. Jeśli jest to jednak niemożliwe, powinniśmy wybrać jedną z przedstawionych poniżej opcji:

 • Whom it may concern – używamy tego zwrotu, gdy zwracamy się do grupy adresatów lub adresata, o którym nic nie wiemy
 • Dear Sir or Madam lub Dear Sir/Madam – możemy tak napisać, gdy kierujemy naszą wiadomość do jednej osoby, ale nie znamy jej płci

W przypadku, gdy nie znamy nazwiska naszego odbiorcy, ale wiemy, jakie stanowisko zajmuje w swojej firmie, warto je wykorzystać. Można to zrobić za pomocą jednego z poniższych przykładów:

 • Dear Sales Manager – gdy zwracamy się do dyrektora sprzedaży
 • Dear Recruting Manager – gdy zwracamy się do kierownika działu rekrutacji
 • Dear Customer Service Representative – gdy zwracamy się do przedstawiciela działu obsługi klienta

Jeśli nie znamy adresata, warto jest się na początku przedstawić, tak aby wiedział on, kim jesteśmy. W tym celu możemy zastosować któryś z poniższych zwrotów:

 • My name is– Nazywam się…
 • I hope this email finds you well. – Mam nadzieję, że wszystko u Pana/Pani w porządku. – jest to formalny odpowiednik zapytania się o samopoczucie
 • Thanks for getting back. – Dziękuję za odpowiedź – tego zwrotu użyjemy, jeśli nasza wiadomość jest kontynuacją wcześniejszej konwersacji
Kontakt z polecenia

Jeśli dostaliśmy kontakt do naszego adresata od innej osoby, warto jest zaznaczyć tę informację w wiadomości. Możemy to zrobić w ten sposób:

 • Your contact was given to me by– Otrzymałem Pańskie dane kontaktowe od…
 • My colleague, (name), suggested that I write to you. – Mój kolega (imię) zasugerował, abym napisał do Państwa.

E-mail po angielsku – rozwinięcie

Na początku naszej wiadomości powinniśmy przedstawić powód, dla którego piszemy. Należy to zrobić jak najbardziej zwięźle (ale zrozumiale). Treść naszego e-maila będzie się znacznie różnić w zależności od jego celu. Inaczej będzie wyglądał, gdy chcemy poinformować o pewnym wydarzeniu, a inaczej, kiedy prosimy o pomoc w wykonaniu zadania.

Nawiązanie do poprzedniego kontaktu

Jeśli nasz e-mail jest odpowiedzią na wcześniejszą wiadomość, warto się do niej odnieść we wstępie. Ułatwi to naszemu adresatowi zorientowanie się w sytuacji. Możemy wykorzystać te przydatne zwroty:

 • I am writing in response to your email. – Piszę w odpowiedzi na Pana/Pani e-mail.
 • In reply to your email– W odpowiedzi na Pana/Pani e-mail…
 • In reply to your query – W odpowiedzi na Pana/Pani prośbę…
 • I wonder if you remember – Zastanawiam się, czy Pan/Pani pamięta…
 • Following our phone conversation – W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej…
 • Thank you for getting back to me. – Dziękuję za odpowiedź.
E-mail po angielsku – kategorie

Poniżej znajdziecie przydatne zwroty do wykorzystania w tej części wiadomości. Zostały one podzielone na kategorie w zależności od celu, w którym piszemy.

Email po angielsku – wstęp
Email po angielsku – rozwinięcie
Email po angielsku – zakończenie
E-mail informacyjny

Jeśli celem naszego e-maila jest poinformowanie adresata o jakimś wydarzeniu lub konieczności podjęcia pewnego działania, możemy wykorzystać jedno z poniższych wyrażeń:

 • I would like to inform you that… – Chciałbym poinformować, że…
 • Please be informed that… – Informujemy, że…
 • I am writing with regard to… – Piszę w związku z…
 • I am writing to confirm that… – Piszę, żeby potwierdzić…
 • We are pleased to inform… – Miło nam poinformować, że…
E-mail z prośbą

Zwracając się z prośbą, powinniśmy wykazać się dużą uprzejmością. Wspomogą nas w tym poniższe wyrażenia:

 • I am writing in reference to – Piszę w związku z…
 • I am emailing in reference to– Piszę maila w związku z…
 • I am contacting you in order to – Kontaktuję się z Panem/Panią w celu…
 • Could you tell me – Czy mógłby/mogłaby mi Pan/Pani powiedzieć…
 • I need your help with – Potrzebuję Pana/Pani pomocy z…
 • I wonder if you could help me. – Zastanawiam się, czy mógłby/mogłaby mi Pan/Pani pomóc.
 • It would be so kind of you. – To byłoby bardzo miłe z Pana/Pani strony.
E-mail z zaproszeniem

E-mail, którego celem jest zaproszenie na jakieś wydarzenie, powinien być uprzejmy. Musi on także dostarczyć potrzebnych informacji, takich jak: data i miejsce. Możemy zacząć w ten sposób:

 • I would like to invite you. – Chciałbym zaprosić Pana/Panią.
 • I am writing to invite you to – Piszę, żeby zaprosić Pana/Panią na…
 • Would you like to attend? – Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani wziąć udział w…?
 • It would be my pleasure if you would– Byłbym zaszczycony, jeśli Pan/Pani…
 • Would you like to attend? – Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani wziąć udział w…?
E-mail z przeprosinami

Może zdarzyć się tak, że będziemy musieli napisać e-mail z przeprosinami w języku angielskim. W tym wypadku powinniśmy wykazać się jak największą uprzejmością. Warto również zawrzeć odpowiednie usprawiedliwienie zaistniałej sytuacji. Możemy zacząć od jednego z poniższych zwrotów:

 • I’m really sorry that– Bardzo przepraszam za…
 • We regret to inform you that– Przykro nam poinformować, że…
 • Please accept our sincere apologies for – Proszę przyjąć nasze przeprosiny za…
 • We would like to apologize for– Chcielibyśmy przeprosić za…
 • We will make sure that this will not happen again. – Postaramy się, żeby to się więcej nie wydarzyło.
Załączniki

Jeśli nasz e-mail zawiera załączniki, powinniśmy o tym wspomnieć. Dzięki temu nasz odbiorca będzie wiedział, co znajduje się w przesłanych plikach, przed ich otworzeniem. Pozwoli to również uniknąć sytuacji, w której przypadkowo zignoruje on dołączone dokumenty. Taką informację można przekazać w ten sposób:

 • Please find attached file. – Przesyłam załączony plik.
 • In the attachment you will find– W załączniku znajdzie Pan/Pani…
 • Please find enclosed – Załączam…
 • I am sending you () as an attachment. – Wysyłam (…) jako załącznik.
E-mail z prośbą – I'm writing in reference to
E-mail z zaproszeniem – I'm writing to invite you
E-mail z przeprosinami – I'm writing to apologise

E-mail po angielsku – zakończenie

Dobrze napisany e-mail trzeba również właściwie zakończyć. Nadadzą się do tego odpowiednie zwroty grzecznościowe. Ich wybór zależy od naszej relacji z adresatem oraz indywidualnych preferencji.

Jeśli odpowiedź naszego adresata jest dla nas szczególnie ważna i zależy nam na czasie, możemy użyć jednego z tych zwrotów:

 • Write back soon. – Czekam na Twoją odpowiedź.
 • Write me back as soon as posible. – Liczę na szybką odpowiedź.
 • I would really appreciate your quick response. – Byłbym bardzo wdzięczny za szybką odpowiedź.
 • I look forward to hearing from you. – Czekam na Pana/Pani odpowiedź.

Jeśli chcemy podkreślić naszą dostępność w razie pytań lub zapewnić o naszej gotowości do pomocy, możemy napisać:

 • If you have any questions, don’t hesitate to contact me. – Jeśli ma Pan/Pani jakieś pytania, proszę o kontakt.
 • If you have any questions, please let me know. – W razie pytań bardzo proszę o kontakt.
 • Let me know if I can be of assistance. – Proszę dać mi znać, jeśli mogę jakoś pomóc.
 • Let me know if you need more information. – Proszę mnie poinformować, jeśli Pan/Pani potrzebuje więcej informacji.
 • If you are interested in more details, let me know. – Jeśli chciałby/chciałaby Pan/Pani poznać więcej szczegółów, proszę o kontakt.
Pozdrowienie

Powinniśmy pamiętać o odpowiednim pozdrowieniu na końcu naszego listu. Nie możemy też zapomnieć o podpisaniu się imieniem i nazwiskiem. W przypadku maili formalnych istnieje kilka przydatnych zwrotów, które możemy wykorzystać:

 • Yours faithfully – Z poważaniem – używamy tego wyrażenia, gdy nie znamy adresata naszego listu
 • Yours sincerely – Z poważaniem – ten zwrot przyda się, gdy znamy adresata
 • Respectfully yours – Z wyrazami szacunku
 • Thank you in advance – Z góry dziękuję – warto wykorzystać ten zwrot, jeśli nasz e-mail zawierał prośbę
 • Thanks in advance – tego wyrażenia użyjemy w nieco mniej oficjalnych mailach
 • Best regards – Pozdrawiam serdecznie
 • Regards – Pozdrawiam
 • Warm Wishes – Serdeczne życzenia
 • Best Wishes – Najlepsze życzenia

Nieformalny e-mail po angielsku – struktura

Struktura e-maila nieformalnego jest zdecydowanie luźniejsza. Wciąż jednak powinniśmy pamiętać o podziale wiadomości na trzy części: wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

E-mail po angielsku – wstęp: how are you?

Nieformalny e-mail możemy zacząć w ten sposób:

 • Dear + imię adresata
 • Dear colleagues – zwrotu tego użyjemy, jeśli adresatem jest grupa znajomych bądź współpracowników
 • Hi + imię adresata
 • Hello + imię adresata
 • Hi/Hello

Następnie warto użyć wyrażenia, które pozwoli nam wykazać zainteresowanie drugą osobą. Może to być:

 • How are you?/How are you doing? – Jak się masz?
 • What’s new? – Co słychać nowego?
 • How’s everything? – Co tam?
 • I hope you’re doing great. – Mam nadzieję, że wszystko się u Ciebie układa.
 • I hope you are well. – Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie dobrze.

Jeśli piszemy wiadomość w odpowiedzi na otrzymanego maila, możemy dodać również jeden z poniższych zwrotów:

 • It was good to hear from you again. – Cieszę się, że napisałeś/aś.
 • I was happy to hear from you. – Cieszę się, że napisałeś/aś.
 • Thank you for your email. – Dziękuję Ci za maila.
I'm looking forward to hearing from you
Write me back asap
Jak zakończyć e mail po angielsku?

E-mail po angielsku – rozwinięcie

Rozwinięcie e-maila nieformalnego cechuje się dużą dowolnością. Może on dotyczyć jakiejkolwiek sprawy. Jeśli nie mamy pomysłu, w jaki sposób zacząć, możemy wykorzystać poniższe przykłady:

 • Do you know if – Wiesz może, czy…
 • I want to ask you if – Chciałbym zapytać, czy…
 • I would love to hear about – Nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć o…
 • I want to tell you that/ I must tell you that – Chcę/Muszę Ci powiedzieć o…
 • Tell me more about – Opowiedz mi więcej o…
 • I’m writing to ask you – Piszę, żeby zapytać…

E-mail po angielsku – zakończenie: I want to hear from you soon!

Zakończenie wiadomości do znajomej osoby również może być zdecydowanie bardziej swobodne. Warto jednak pamiętać o podpisie – w tym wypadku wystarczy nasze imię lub nawet inicjały. Poniżej znajdziecie kilka przydatnych zwrotów grzecznościowych:

 • See you – Do zobaczenia.
 • See you soon – Do zobaczenia wkrótce.
 • I must be going now – Muszę już kończyć.
 • That’s all for now – To już wszystko.
 • Lots of love – Całuję – tego zwrotu użyjemy, gdy z adresatem łączy nas wyjątkowo bliski stosunek.

Jeśli chcemy podkreślić, że oczekujemy na szybką odpowiedź, możemy dopisać:

 • I want to hear from you soon. – Czekam na szybką odpowiedź.
 • Write back as quickly as you can. – Odpisz tak szybko, jak to możliwe.
 • Write back soon. – Odpisz szybko.
 • I’m waiting for your response. – Czekam na Twoją odpowiedź.

Podsumowanie

Zanim zaczniemy pisać e-mail w języku angielskim, musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie: czy piszemy list oficjalny, czy nieoficjalny. Nie powinniśmy zapomnieć o dodaniu tematu. Następnie dzielimy naszą wiadomość na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. W każdej z tych części możemy wykorzystać jeden (lub nawet kilka) ze zwrotów zaproponowanych w artykule. Powodzenia!

chatsimple