Jak się stopniuje przymiotniki po angielsku

Jak się stopniuje przymiotniki po angielsku?

Stopniowanie przymiotników w angielskim zasadniczo nie stanowi jakiegoś większego wyzwania dla osób uczących się, miedzy innymi dlatego, że jest ono oparte na dość jasnych zasadach i nie zawiera wielu wyjątków od reguł. Ale wszystko po kolei.

Przymiotnik w języku angielskim– co to jest?

W języku angielskim przymiotnik odpowiada na pytanie: jaki?, jaka?, jakie?, i jest zawsze umieszczony przez rzeczownikiem, który określa. Niezależnie od liczby (pojedynczej, mnogiej), czy rodzaju rzeczownika (męskiego, żeńskiego, nijakiego), który opisuje dany przymiotnik, ma on zawsze jedną, niezmienną formę, czyli powiemy:

 • a smart kid / smart kids = bystry dzieciak / bystre dzieciaki
 • an intelligent girl / intelligent girls = inteligentna dziewczynka / inteligentne dziewczynki

Rodzaje przymiotników:

Wyróżniamy następujące typy rzeczowników:

 1. krótkie, zazwyczaj jedno lub dwu sylabowe, np. nice (miły), big (duży), czy happy (szczęśliwy),
 2. długie, tzw. wielosylabowe (zazwyczaj powyżej dwóch sylab), np.: productive (produktywny), extraordinary (niezwykły), czy dangerous (niebezpieczny),
 3. zakończone na – ing lub –ed, czyli przymiotniki różniące się końcówką, a mające identyczną bazę (podstawę), : excited (podekscytowany), exciting (podekscytowany).

Rodzaje stopniowania przymiotników w angielskim:

Stopniowanie przymiotników – regularne:

Stopniowanie regularne , czyli podlegające konkretnym zasadom, czyli za pomocą końcówki –er, -est, lub z użyciem more, (the) most.

Stopień wyższy przymiotników angielskich krótkich tworzymy poprzez dodanie do ich podstawy końcówki –er), a dłuższych przez postawienie przed nimi słowa more (bardziej), jak w przykładach:

 1. nice (miły), nice +er = nicer (milszy); big (duży), big + er = bigger* (większy); happy (szczęśliwy), happy + er = happier** (szczęśliwszy),
 2. productive (produktywny), more productive (bardziej produktywny); extraordinary (niezwykły), more extraordinary (bardziej niezwykły); dangerous (niebezpieczny), more dangerous (bardziej niebezpieczny).

*w przypadku przymiotników krótkich zakończonych na spółgłoskę, przed którymi występuje samogłoska, pamiętamy o podwojeniu spółgłoski na końcu wyrazu, np.: big-bigger, hot-hotter, thin-thinner, fit-fitter

**w przypadku przymiotników zakończonych na –y przed którymi mamy spółgłoskę, zanim dodamy końcówkę –er, musimy pamiętać o zamianie –y na –i, np.: happy-happier, funny-funnier, easy-easier

Stopień najwyższy przymiotników angielskich krótkich tworzymy poprzez dodanie do ich podstawy końcówki –est, a w przypadku wielosylabowych umieszczamy przed nimi słowo the most (najbardziej), jak poniżej:

 1. nice (miły), nice + est = nicest (najmilszy); big (duży), big + est = biggest *(największy); happy (szczęśliwy), happy + est = happiest **(najszczęśliwszy),
 2. productive (produktywny), the most productive (najbardziej produktywny); extraordinary (niezwykły) , the most extraordinary (najbardziej niezwykły); dangerous (niebezpieczny), the most dangerous (najbardziej niebezpieczny).

*w przymiotnikach krótkich, w stopniu najwyższym pamiętamy o podwojeniu spółgłoski, tak jak w stopniu wyższym, np.: bigger – the biggest, hotter – the hottest, thinner – the thinnest

**w stopniu najwyższym, w przymiotnikach krótkich zakończonych na –y, pamiętamy także o zamianie –y na –i, tak jak w stopniu wyższym, czyli: happier – the happiest, funnier – the funniest easier – the easiest

Zazwyczaj w stopniu najwyższym, przed przymiotnikiem krótkim i długim umieszczamy the – stopień równy, stopień wyższy i najwyższy (angielski):

 

stopień równystopień wyższystopień najwyższy
nicenicerthe nicest
bigbiggerthe biggest
happyhappierthe happiest
productivemore productivethe most productive
extraordinarymore extraordinarythe most extraordinary
dangerousmore dangerousthe most dangerous

 

Przymiotniki zakończone na –ing lub –ed stopniujemy w taki sam sposób jak przymiotniki wielosylabowe, czyli:

 1. excited (podekscytowany), more excited (bardziej podekscytowany), the most excited (najbardziej podekscytowany)
 2. exciting (ekscytujący), more exciting (bardziej ekscytujący), the most exciting (najbardziej ekscytujący)

Nieregularne stopnowanie przymiotników w angielskim:

Stopniowanie przymiotników (angielski) nieregularne, które nie podlega regułom i wymaga pamięciowego opanowania konkretnych przykładów.

Do najbardziej znanych przymiotników, które posiadają stopniowanie nieregularne należą: good (dobry), bad (zły) oraz far (daleki) i old (stary), które mają dwa rodzaje stopniowania, w zależności od znaczenia :

Tabela stopniowania przymiotników – angielski:

przymiotnikstopień równystopień wyższystopień najwyższy
good – dobrygoodbetter – lepszythe best – najlepszy
bad – złybadworse – gorszythe worst – najgorszy
far – dalekifarfarther – dalszy (odległość)the farthest – najdalszy (odległość)
far – dalekifarfurther – dalszy (kolejność)the furthest – najdalszy (kolejność)
old – staryoldolder – starszythe oldest – najstarszy
old – staryoldelder – starszy (w rodzinie)the eldest – najstarszy (w rodzinie)

Sprawdź naszą ofertę: kurs języka angielskiego Warszawa