Jak się stopniuje przymiotniki po angielsku?

Jak się stopniuje przymiotniki po angielsku

Stopniowanie przymiotników w angielskim zasadniczo nie stanowi jakiegoś większego wyzwania dla osób uczących się, między innymi dlatego, że jest ono oparte na dość jasnych zasadach i nie zawiera wielu wyjątków od reguł. Ale wszystko po kolei.

Przymiotnik w języku angielskim – co to jest?

W języku angielskim przymiotnik odpowiada na pytanie: jaki?, jaka?, jakie?, i jest zawsze umieszczony przed rzeczownikiem, który określa. Niezależnie od liczby (pojedynczej, mnogiej) czy rodzaju rzeczownika (męskiego, żeńskiego, nijakiego), który opisuje dany przymiotnik, ma on zawsze jedną, niezmienną formę, czyli powiemy:

 • a smart kid / smart kids = bystry dzieciak / bystre dzieciaki
 • an intelligent girl / intelligent girls = inteligentna dziewczynka / inteligentne dziewczynki

Rodzaje przymiotników:

Wyróżniamy następujące typy rzeczowników:

 1. krótkie, zazwyczaj jedno lub dwu sylabowe, np. nice (miły), big (duży) czy happy (szczęśliwy),
 2. długie, tzw. wielosylabowe (zazwyczaj powyżej dwóch sylab), np.: productive (produktywny), extraordinary (niezwykły) czy dangerous (niebezpieczny),
 3. zakończone na –ing lub –ed, czyli przymiotniki różniące się końcówką, a mające identyczną bazę (podstawę): excited (podekscytowany), exciting (podekscytowany).

Stopniowanie przymiotników – regularne

Stopniowanie regularne, czyli podlegające konkretnym zasadom, przeprowadzane poprzez dodanie końcówki –er, –est lub more, (the) most.

Stopień wyższy przymiotników angielskich krótkich tworzymy poprzez dodaniestopniowanie przymiotników angielski do ich podstawy końcówki er), a dłuższych przez postawienie przed nimi słowa more (bardziej), jak w przykładach:

 1. nice (miły), nice +er = nicer (milszy); big (duży), big + er = bigger* (większy); happy (szczęśliwy), happy + er = happier** (szczęśliwszy),
 2. productive (produktywny), more productive (bardziej produktywny); extraordinary (niezwykły), more extraordinary (bardziej niezwykły); dangerous (niebezpieczny), more dangerous (bardziej niebezpieczny).

*w przypadku przymiotników krótkich zakończonych na spółgłoskę, przed którymi występuje samogłoska, pamiętamy o podwojeniu spółgłoski na końcu wyrazu, np.: bigbigger, hothotter, thinthinner, fitfitter

**w przypadku przymiotników zakończonych na -y, przed którymi mamy spółgłoskę, zanim dodamy końcówkę -er, musimy pamiętać o zamianie -y na -i, np.: happyhappier, funnyfunnier, easyeasier

Stopień najwyższy przymiotników angielskich krótkich tworzymy poprzez dodanie do ich podstawy końcówki –est, a w przypadku wielosylabowych umieszczamy przed nimi słowo the most (najbardziej), jak poniżej:

 1. nice (miły), nice + est = nicest (najmilszy); big (duży), big + est = biggest * (największy); happy (szczęśliwy), happy + est = happiest ** (najszczęśliwszy),
 2. productive (produktywny), the most productive (najbardziej produktywny); extraordinary (niezwykły), the most extraordinary (najbardziej niezwykły); dangerous (niebezpieczny), the most dangerous (najbardziej niebezpieczny).

stopniowanie przymiotników angielski

*w przymiotnikach krótkich, w stopniu najwyższym pamiętamy o podwojeniu spółgłoski, tak jak w stopniu wyższym, np. biggerthe biggest, hotterthe hottest, thinnerthe thinnest

**w stopniu najwyższym, w przymiotnikach krótkich zakończonych na -y, pamiętamy także o zamianie -y na -i, tak jak w stopniu wyższym, czyli: happierthe happiest, funnierthe funniest, easierthe easiest

Zazwyczaj w stopniu najwyższym przed przymiotnikiem krótkim i długim umieszczamy the.

Stopień równy, stopień wyższy i najwyższy (angielski):

stopień równystopień wyższystopień najwyższy
nicenicerthe nicest
bigbiggerthe biggest
happyhappierthe happiest
productivemore productivethe most productive
extraordinarymore extraordinarythe most extraordinary
dangerousmore dangerousthe most dangerous

Przymiotniki zakończone na –ing lub –ed stopniujemy w taki sam sposób jak przymiotniki wielosylabowe, czyli:

 1. excited (podekscytowany), more excited (bardziej podekscytowany), the most excited (najbardziej podekscytowany)
 2. exciting (ekscytujący), more exciting (bardziej ekscytujący), the most exciting (najbardziej ekscytujący)

Nieregularne stopniowanie przymiotników w angielskim

Stopniowanie przymiotników (angielski) nieregularne nie podlega regułom i wymaga pamięciowego opanowania konkretnych przykładów.

Do najbardziej znanych przymiotników, które posiadają stopniowanie nieregularne, należą: good (dobry), bad (zły) oraz far (daleki) i old (stary), które mają dwa rodzaje stopniowania, w zależności od znaczenia:

Tabela stopniowania przymiotników – angielski

przymiotnikstopień równystopień wyższystopień najwyższy
good — dobrygoodbetter — lepszythe best — najlepszy
bad — złybadworse — gorszythe worst — najgorszy
far — dalekifarfarther — dalszy (odległość)the farthest — najdalszy (odległość)
far — dalekifarfurther — dalszy (kolejność)the furthest — najdalszy (kolejność)
old — staryoldolder — starszythe oldest — najstarszy
old — staryoldelder — starszy (w rodzinie)the eldest — najstarszy (w rodzinie)

 

Sprawdź naszą ofertę: kurs języka angielskiego Warszawa

chatsimple