Jak się stopniuje przymiotniki po angielsku

Jak się stopniuje przymiotniki po angielsku?

Stopniowanie przymiotników w angielskim zasadniczo nie stanowi jakiegoś większego wyzwania dla osób uczących się, miedzy innymi dlatego, że jest ono oparte na dość jasnych zasadach i nie zawiera wielu wyjątków od reguł. Ale wszystko po kolei.

Przymiotnik w języku angielskim– co to jest?

W języku angielskim przymiotnik odpowiada na pytanie: jaki?, jaka?, jakie?, i jest zawsze umieszczony przez rzeczownikiem, który określa. Niezależnie od liczby (pojedynczej, mnogiej), czy rodzaju rzeczownika (męskiego, żeńskiego, nijakiego), który opisuje dany przymiotnik, ma on zawsze jedną, niezmienną formę, czyli powiemy:

 • a smart kid / smart kids = bystry dzieciak / bystre dzieciaki
 • an intelligent girl / intelligent girls = inteligentna dziewczynka / inteligentne dziewczynki

Rodzaje przymiotników:

Wyróżniamy następujące typy rzeczowników:

 1. krótkie, zazwyczaj jedno lub dwu sylabowe, np. nice (miły), big (duży), czy happy (szczęśliwy),
 2. długie, tzw. wielosylabowe (zazwyczaj powyżej dwóch sylab), np.: productive (produktywny), extraordinary (niezwykły), czy dangerous (niebezpieczny),
 3. zakończone na – ing lub –ed, czyli przymiotniki różniące się końcówką, a mające identyczną bazę (podstawę), : excited (podekscytowany), exciting (podekscytowany).

Rodzaje stopniowania przymiotników w angielskim:

Stopniowanie przymiotników – regularne:

Stopniowanie regularne , czyli podlegające konkretnym zasadom, czyli za pomocą końcówki –er, -est, lub z użyciem more, (the) most.

Stopień wyższy przymiotników angielskich krótkich tworzymy poprzez dodanie do ich podstawy końcówki –er), a dłuższych przez postawienie przed nimi słowa more (bardziej), jak w przykładach:

 1. nice (miły), nice +er = nicer (milszy); big (duży), big + er = bigger* (większy); happy (szczęśliwy), happy + er = happier** (szczęśliwszy),
 2. productive (produktywny), more productive (bardziej produktywny); extraordinary (niezwykły), more extraordinary (bardziej niezwykły); dangerous (niebezpieczny), more dangerous (bardziej niebezpieczny).

*w przypadku przymiotników krótkich zakończonych na spółgłoskę, przed którymi występuje samogłoska, pamiętamy o podwojeniu spółgłoski na końcu wyrazu, np.: big-bigger, hot-hotter, thin-thinner, fit-fitter

**w przypadku przymiotników zakończonych na –y przed którymi mamy spółgłoskę, zanim dodamy końcówkę –er, musimy pamiętać o zamianie –y na –i, np.: happy-happier, funny-funnier, easy-easier

Stopień najwyższy przymiotników angielskich krótkich tworzymy poprzez dodanie do ich podstawy końcówki –est, a w przypadku wielosylabowych umieszczamy przed nimi słowo the most (najbardziej), jak poniżej:

 1. nice (miły), nice + est = nicest (najmilszy); big (duży), big + est = biggest *(największy); happy (szczęśliwy), happy + est = happiest **(najszczęśliwszy),
 2. productive (produktywny), the most productive (najbardziej produktywny); extraordinary (niezwykły) , the most extraordinary (najbardziej niezwykły); dangerous (niebezpieczny), the most dangerous (najbardziej niebezpieczny).

*w przymiotnikach krótkich, w stopniu najwyższym pamiętamy o podwojeniu spółgłoski, tak jak w stopniu wyższym, np.: bigger – the biggest, hotter – the hottest, thinner – the thinnest

**w stopniu najwyższym, w przymiotnikach krótkich zakończonych na –y, pamiętamy także o zamianie –y na –i, tak jak w stopniu wyższym, czyli: happier – the happiest, funnier – the funniest easier – the easiest

Zazwyczaj w stopniu najwyższym, przed przymiotnikiem krótkim i długim umieszczamy the – stopień równy, stopień wyższy i najwyższy (angielski):

 

stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
nice nicer the nicest
big bigger the biggest
happy happier the happiest
productive more productive the most productive
extraordinary more extraordinary the most extraordinary
dangerous more dangerous the most dangerous

 

Przymiotniki zakończone na –ing lub –ed stopniujemy w taki sam sposób jak przymiotniki wielosylabowe, czyli:

 1. excited (podekscytowany), more excited (bardziej podekscytowany), the most excited (najbardziej podekscytowany)
 2. exciting (ekscytujący), more exciting (bardziej ekscytujący), the most exciting (najbardziej ekscytujący)

Nieregularne stopnowanie przymiotników w angielskim:

Stopniowanie przymiotników (angielski) nieregularne, które nie podlega regułom i wymaga pamięciowego opanowania konkretnych przykładów.

Do najbardziej znanych przymiotników, które posiadają stopniowanie nieregularne należą: good (dobry), bad (zły) oraz far (daleki) i old (stary), które mają dwa rodzaje stopniowania, w zależności od znaczenia :

Tabela stopniowania przymiotników – angielski:

przymiotnik stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
good – dobry good better – lepszy the best – najlepszy
bad – zły bad worse – gorszy the worst – najgorszy
far – daleki far farther – dalszy (odległość) the farthest – najdalszy (odległość)
far – daleki far further – dalszy (kolejność) the furthest – najdalszy (kolejność)
old – stary old older – starszy the oldest – najstarszy
old – stary old elder – starszy (w rodzinie) the eldest – najstarszy (w rodzinie)

Sprawdź naszą ofertę: kurs języka angielskiego Warszawa