Jak szybko nauczyć się języka online?

Jak szybko nauczyć się języka online

Nauka języka obcego metodą online to forma nauki zdalnej wspomaganej komputerowo, w której głównym medium jest Internet. Z założenia nie wymaga ona fizycznej obecności osoby uczącej się i nauczającej w typowej klasie lekcyjnej czy tradycyjnej sali szkoleniowej, ponieważ może odbywać się w przestrzeni wirtualnej i w zaciszu domowym.

Nowoczesna technologia informatyczna umożliwia bowiem zdobywanie wiedzy w dwojaki sposób, czyli albo w czasie rzeczywistym poprzez udział w szkoleniu lub wydarzeniu prowadzonym „na żywo”, albo asynchronicznie, czyli nie w danym momencie, na bieżąco, tylko w dogodnie wybranej chwili, w momencie optymalnym dla kursanta. W praktyce oznacza to, że cały proces nauki może być zorganizowany bardzo elastycznie zarówno w kwestii treści, jak i harmonogramu oraz zostać maksymalnie dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości słuchacza.

Opcje nauczania języka przez Internet

W przypadku nauczania języka obcego przez Internet mamy zazwyczaj na myśli jedną z dostępnych na rynku możliwości:

  • standardowy kurs językowy online do samodzielnej nauki
  • kurs języka obcego online z opcją personalnego tutora (opiekuna) językowego
  • kurs z języka obcego online w połączeniu z regularnymi lekcjami wirtualnymi z lektorem polskim lub natywnym
  • zajęcia z języka obcego online z indywidualnymi konwersacjami prowadzonymi przez polskiego nauczyciela lub native speakera przy użyciu komunikatora internetowego bądź narzędzia do organizowania webinariów czy konferencji.

Możliwe jest też łączenie kursu językowego online z pojedynczymi konsultacjami językowymi online, przy czym w takim przypadku komunikacja pomiędzy uczniem a nauczycielem języka obcego odbywa się głównie za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej na platformie e-learningowej lub jest kierowana na zewnętrzny adres mailowy, poza systemem.

Niezależnie od wybranego modelu nauki języka obcego online można uzyskać szybkie, widoczne efekty w formie przyrostu wiedzy lub kompetencji językowych czy w sposób skuteczny podnieść poziom biegłości językowej, ale tylko jeśli weźmiemy pod uwagę następujące aspekty odnoszące się do tej metody pracy nad językiem.

Samodyscyplina i odpowiedzialność

W przypadku nauki online, wspieranej przez zewnętrznego nauczyciela czy też w pełni samodzielnej, dyscyplina pracy odgrywa bardzo istotną rolę, ponieważ wiąże się bezpośrednio z odpowiedzialnością za osiągane wyniki. Bez samodyscypliny, czyli umiejętności narzucenia sobie pewnego rodzaju rygorystycznie ustalonego porządku działania i maksymalnego skupienia się na wyznaczonym celu przez cały czas trwania procesu nauki nie jest możliwe osiągnięcie wytyczonych planów czy zrealizowanie określonych zamierzeń. Nauka online charakteryzuje się też przerzuceniem większej odpowiedzialności z nauczyciela na uczącego się, jako że uczeń sam decyduje o tym, w jakim tempie i z jaką częstotliwością, oraz w jaki sposób, będzie się uczył języka docelowego.

Intensywność i systematyczność nauki

Natężenie, czyli intensywność, z jaką uczeń pracuje nad wybranym zagadnieniem, ma również ogromny wpływ na oczekiwane rezultaty, gdyż im bardziej wzmożona jest jego aktywność i silniejsza potrzeba działania czy chęć częstszego wchodzenia w interakcję z językiem, tym bardziej przekłada się to na wzrost poszczególnych umiejętności.

Jeśli kursant uczy się systematycznie w programie, regularnie wykonuje wszystkie zadania i uczciwie odrabia wszelkie dodatkowe ćwiczenia w ramach pracy domowej, stosuje się do określonych założeń, zaleceń i wytycznych programowych, to przyrost jego wiedzy czy zwiększenie kompetencji językowych będą widoczne i wprost proporcjonalne do nakładu jego pracy.

Jak szybko nauczyć się języka online
Jak szybko nauczyć się języka online
Jak szybko nauczyć się języka online

Zarządzanie nauką i organizacja czasu

Umiejętne zarządzanie nauką własną, drobiazgowe planowanie poszczególnych zadań do realizacji w określonym terminie, trzymanie się ustalonych ram czasowych czy precyzyjnego harmonogramu pracy znacznie ułatwiają osiąganie konkretnych celów.

Szczegółowe zaprogramowanie cyklu powtórek zrealizowanego materiału leksykalno-gramatycznego, wykonywanie na bieżąco wskazanych testów sprawdzających postępy, a także korzystanie z wszelkich dostępnych w ramach kursu pomocy dydaktycznych, opcjonalnych zasobów i treści nieobowiązkowych, ale włączonych dodatkowo do jego zawartości merytorycznej lub używanie innych niezbędnych źródeł zdobywania wiedzy zalecanych przez twórców programu jest kluczowe do uzyskiwania pożądanych efektów w postaci większej biegłości językowej, czy łatwiejszej komunikacji z rodzimymi użytkownikami.

Autonomia nauczania i uczenia się

Autonomia nauczania i uczenia się to pełna indywidualizacja zarówno formy, jak i treści kursu języka obcego online, czyli wyjście z założenia, że kursant uczy się przede wszystkim dla siebie, wyłącznie teg,o co uważa za potrzebne czy stosowne, w sposób, jaki lubi lub uważa za najskuteczniejszy, w tempie i w warunkach najbardziej dla siebie optymalnych i przy użyciu narzędzi, jakie sam sobie wyselekcjonuje.

Dla autonomicznego ucznia ważna jest szeroko pojmowana elastyczność w podejściu do nauki i niezależność w uczeniu się, zdobywanie wiedzy na własny sposób, samodzielne wyszukiwanie kluczowych informacji w różnych źródłach oraz podejmowanie decyzji dotyczących kierunku, w jakim zmierza. Możliwość korzystania z różnorodnych tematycznie materiałów szkoleniowych nie tylko na platformie e-learningowej oraz nieograniczony dostęp online do atrakcyjnych ćwiczeń, angażujących zadań, ciekawych projektów czy motywujących wyzwań językowych sprawią, że czas aktywnie spędzony w kursie szybko przełoży się na wzrost umiejętności i zwiększenie poziomu zaawansowania.

Motywacja i determinacja

Motywacja, czyli tzw. wewnętrzna lub zewnętrzna siła napędzająca nas do działania, to także ważny czynnik warunkujący uzyskanie szybkich rezultatów w nauce języka obcego online. Wszystko to, co powoduje, że podejmujemy jakieś konkretne wyzwanie, lub stanowi uzasadnienie naszych poczynań, daje nam pozytywną energię, aby wytrwać w tym postanowieniu jak najdłużej. Podobnie jest z determinacją, czyli ze zdecydowaniem w dążeniu do wytyczonego celu pomimo pojawiających się po drodze trudności. Im lepiej zmotywowany i bardziej zdeterminowany uczeń, tym skuteczniejsza nauka, a co za tym idzie znacznie szybszy przyrost wiedzy i kompetencji językowych.

Jak zatem szybko nauczyć się języka obcego online?

Można by powiedzieć, że przede wszystkim w sposób świadomy i działając konsekwentnie na podstawie szczegółowego planu. Oczywiście, mając także na uwadze parafrazę powiedzenia, że trzeba „mierzyć siły na zamiary”, warto rozpocząć od precyzyjnego określenia swoich aktualnych potrzeb, a następnie dokonać wyboru odpowiedniego kursu językowego czy formy nauki zawierającej komponent online.

Należy też znać doskonale swoje preferencje oraz wziąć pod uwagę własne możliwości organizacyjne i czasowe, tak aby wytyczyć sobie możliwe do osiągnięcia realne cele językowe. Trzeba także postawić na systematyczność, która jest nieodzowna w nauce języka obcego. Ważne jest również stałe monitorowanie efektów swojej nauki oraz bieżące kontrolowanie czynionych postępów, utrzymywanie odpowiednio wysokiego poziomu motywacji do nauki, a także posiadanie dużej dozy determinacji i uporu w działaniu. Wtedy sukces jest murowany.

chatsimple