Jak szybko zapamiętać słówka z języka angielskiego?

Jak szybko zapamiętać słówka z języka angielskiego

Pojęcie „szybkie zapamiętywanie słówek odnosi się zasadniczo do „prędkości”, a nie do „skuteczności”. Jeśli więc mówimy o efektywnym uczeniu się, zapamiętywaniu oraz używaniu nowo poznanego słownictwa w sytuacjach praktycznych, to raczej powinniśmy się bardziej skupić na technikach pamięciowych, które nam to umożliwią, a nie na samej „szybkości”.

„Szybkość” uczenia się jest bardzo względna i zależna od wielu czynników, takich jak np. indywidualne zdolności, umiejętności czy preferencje ucznia, cele, jakie przyświecają nauce języka obcego, możliwości czasowe, samodyscyplina i determinacja, trening pamięci oraz stosowane metody uczenia się czy zapamiętywania itd. Każdy bowiem uczy się inaczej, na swój własny, typowy wyłącznie dla siebie, sposób, który jest albo bardziej, albo mniej skuteczny. Dlatego też wybór najefektywniejszej formy nauki języka obcego jest w pełni jednostkowy i całkowicie dostosowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów. Jakie podejście można zatem zaproponować, aby uzyskać najlepsze wyniki?

Polecane metody na szybkie uczenie się języka angielskiego

Najczęściej zaleca się wykorzystanie konwencjonalnej metody bezpośredniej, która oparta jest na naturalnym kontakcie czy obcowaniu z żywym językiem, a jej podstawę stanowi komunikacja, czyli kształcenie sprawności mówienia. Podejście komunikacyjne z założenia skupia się na autentycznym porozumiewaniu się w różnych sytuacjach z życia codziennego oraz na przekazywaniu treści w sposób zrozumiały.

Natomiast wśród metod niekonwencjonalnych najbardziej polecana jest tzw. immersja (całkowita lub częściowa), czyli zanurzenie się, która polega na posługiwaniu się językiem obcym w trybie ciągłym i we wszystkich typowych okolicznościach. U jej podstaw leży założenie, że na zajęciach, lub w ramach kursu języka angielskiego w Warszawie, odtwarza się warunki przebywania w kraju, w którym używa się języka docelowego i tym samym stwarza się różnorodne sytuacje do jego stosowania w praktyce. Najlepiej sprawdza się ona u osób dorosłych, które mają stosunkowo niewiele czasu na opanowanie języka, a oczekują szybkich efektów.

Warto też wspomnieć o metodzie łączonej, tzw. blended learning, która jest kompilacją zajęć tradycyjnych z lektorem lub rodzimym użytkownikiem języka (native speakerem) z nowoczesnym rozwiązaniem w postaci e-learningu. Nie zapominajmy również o tym, że wiele szkoleń językowych w Warszawie jest prowadzonych na podstawie metod autorskich opracowanych przez zespoły metodyków z poszczególnych szkół, które są również skuteczne i cieszą się ogromnym powodzeniem. Ale wróćmy do nauki słówek.

Jak szybko zapamiętać słówka z języka angielskiego
Jak szybko zapamiętać słówka z języka angielskiego
Jak szybko zapamiętać słówka z języka angielskiego

Jak zapamiętywać słówka angielskie?

Odpowiedzi na to pytanie będzie tyle, ile osób na nie odpowie, ponieważ każda z osób uczących się angielskiego ma jakiś swój ulubiony i skuteczny „patent” na naukę słówek. W zależności od typu ucznia (np. wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk, dotykowiec, itd.) sprawdzi się odmienne podejście.

I tak, wzrokowiec uczy się, czytając i patrząc, więc chętniej użyje kolorowych karteczek lub będzie zapamiętywać, kojarząc wielobarwny obrazek ze słowem.

Słuchowiec przyswaja wiedzę, głównie słuchając i rozmawiając, zatem w tym konkretnym przypadku sprawdzi się doskonale powtarzanie na głos, śpiewanie, deklamowanie lub rymowanie.

Dotykowiec lubiący kontakt bezpośredni i zwracający uwagę na emocje, często ubarwia notatki symbolami lub rysunkami.

Natomiast kinestetyk uczy się, głównie będąc w ruchu, czyli w nauce pomaga mu odgrywanie ról, czy demonstrowanie działania. Jak zatem wybrać najlepszy dla siebie sposób?

Jak szybko zapamiętywać słówka z języka angielskiego? Proste i przyjemne sposoby

Nic nie zastąpi systematycznej nauki i regularnych powtórek, ale z pewnością uczenie się słówek może być zarówno przyjemne, jak i efektywne. Jak to osiągnąć? Do wyboru mamy wiele różnych technik, a wśród nich następujące:

  1. kolorowe karteczki samoprzylepne, na których umieszczamy wyraz i podajemy jego znaczenie, np. backpack — plecak,
  2. fiszki (tematyczne, semantyczne, idiomatyczne, itd.), czyli kartoniki, na których z jednej strony zapisujemy słowo, zwrot czy wyrażenie, a na drugiej tłumaczenie lub definicję, np. third time lucky — do trzech razy sztuka, body suita close-fitting, one-piece garment for the torso,
  3. mapy myśli, czyli szczególny, graficzny sposób notowania informacji, które tworzymy, używając skojarzeń, rysunków i krótkich haseł,
  4. kolokacje wyrazowe, czyli logiczne połączenia dwóch lub więcej słów, np. przymiotnika z rzeczownikiem — biały śnieg (white snow), czasownika z rzeczownikiem — oglądać telewizję (watch TV) czy czasownika z przysłówkiem — iść szybko (go quickly),
  5. kontekst znaczeniowy lub sytuacyjny, czyli zależność pomiędzy znaczeniem słowa a pozostałymi wyrazami lub konkretną sytuacją, np. źródło dochodu (source of income) a źródło informacji (information source) czy bardzo znany i uniwersalny zwrot „W czym mogę pomóc?” (How can I help you?),
  6. synonimy i antonimy, czyli zestawianie pojedynczych słów z identycznymi lub zbliżonymi znaczeniowo wyrazami, lub z ich przeciwieństwami, np. zimny — gorący (cold hot).

Pamiętajmy jednak, że każde słowo, zwrot czy wyrażenie zapamiętamy znacznie łatwiej i na dłużej, jeśli opatrzymy je jakimś konkretnym przykładem, który dobitnie do nas przemawia, np. jeść śniadanie (have breakfast): I never have breakfast. (Nigdy nie jem śniadania), ot po prostu.

Jeśli natomiast należymy do grona osób, które uwielbiają smartfony i lubią wchodzić w interakcję z nowoczesną technologią, to warto także zaopatrzyć się w darmowe lub płatne aplikacje do nauki słówek, które będą nie tylko atrakcyjnym dodatkiem, ale i doskonałym wsparciem dla żmudnej nauki pamięciowej. Ale ile osób, tyle gustów — dla każdego z pewnością znajdzie się coś odpowiedniego. Powodzenia!

chatsimple