Jak to powiedzieć po angielsku, czyli jak spowodować wykonanie czynności przez kogoś innego

Jak to powiedzieć po angielsku, czyli jak spowodować wykonanie czynności przez kogoś innego.

W języku angielskim do spowodowania wykonania czynności przez osoby trzecie możemy zarówno wykorzystać szereg prostych zwrotów czy wyrażeń, jak i zastosować bardziej złożone konstrukcje gramatyczne. Do wyboru mamy kilka znanych czasowników, które tworzą ciekawe i użyteczne związki wyrazowe. Omówimy je po kolei.

 

Want i would like

wykonanie czynności przez kogoś innego

Na początek dwa popularne i proste w użyciu czasowniki, czyli want oraz would like, które tłumaczymy kolejno jako „chcieć” oraz „chciałbym”, a które możemy wykorzystać do tego, aby ktoś coś dla nas zrobił, np.:

I want you to mow the lown today, the grass is really high. — Chcę, żebyś skosił dzisiaj trawnik, trawa jest naprawdę wysoka.

I would like you to pick me up from the airport tomorrow at 5 a.m. — Chciałabym, żebyś odebrał mnie z lotniska jutro o 5:00 rano.

Make sb do sth

Teraz czas na kolejny znany czasownik, ale w konstrukcji make sb do sth, czyli „zmusić kogoś do zrobienia czegoś”, jak poniżej:

Anyway, his parents will make him take over the company in the future. — Jego rodzice i tak go zmuszą do przejęcia firmy w przyszłości.

Force

Zamiennie w tej funkcji możemy również wykorzystać wyrażenie z czasownikiem force, czyli zmuszać, ale należy zwrócić uwagę na odmienną strukturę tej konstrukcji, czyli force sb to do sth, czyli:

Actually, you can’t force me to tread in your footsteps and become a lawyer. — Właściwie to nie możecie mnie zmusić, żebym poszedł w wasze ślady i został prawnikiem.

Have — kazać komuś coś zrobić

Kolejnym sposobem na spowodowanie wykonania czynności przez inne osoby jest konstrukcja z czasownikiem have, czyli have sth done, którą tłumaczymy jako „kazać komuś coś zrobić”, jak w przykładach:

wykonanie czynności przez kogoś innegoWe have had our house fully redecorated. — Kazaliśmy całkowicie zmienić wystrój naszego domu.

Why didn’t you have the mechanics change the tyres in the car yesterday? — Dlaczego nie kazałeś wczoraj mechanikom zmienić opon w samochodzie?

Zwróćmy uwagę, że w przypadku zdania We have had our house fully redecorated wykonawca czynności nie został wymieniony. Natomiast w przykładzie Why didn’t you have the mechanics change the tyres in the car yesterday? wykonawca został precyzyjnie wskazany.

Get sth done

I na koniec analogiczne do have sth done wyrażenie, ale tym razem z czasownikiem get, w formie get sth done, czyli „załatwić coś”:

My watch is late, I must get it repaired. — Zegarek mi się spóźnia, muszę go naprawić. (w znaczeniu: muszę oddać go do naprawy)

Your hair is a bit too long. You should get it cut. — Twoje włosy są trochę za długie. Powinieneś je obciąć. (w sensie: powinieneś pójść do fryzjera)

chatsimple