Jak to powiedzieć po angielsku, czyli jak spowodować wykonanie czynności przez kogoś innego.

Jak to powiedzieć po angielsku, czyli jak spowodować wykonanie czynności przez kogoś innego.

W języku angielskim do spowodowania wykonania czynności przez osoby trzecie możemy wykorzystać zarówno szereg prostych zwrotów czy wyrażeń, jak również zastosować bardziej złożone konstrukcje gramatyczne. Do wyboru mamy kilka znanych czasowników, które tworzą ciekawe i użyteczne związki wyrazowe. Omówimy je po kolei.

 

Na początek dwa popularne i proste w użyciu czasowniki, czyli want oraz would like, które tłumaczymy kolejno jako chcieć oraz chciałbym, a które możemy wykorzystać do tego aby ktoś coś dla nas zrobił, np.:

I want you to mow the lown today, the grass is really high. – Chcę żebyś skosił dzisiaj trawnik, trawa jest naprawdę wysoka.

I would like you to pick me up from the airport tomorrow at 5 a.m. – Chciałabym żebyś odebrał mnie z lotniska jutro o 5-tej rano.

 

Teraz czas na kolejny znany czasownik, ale w konstrukcji make sb do sth, czyli zmusić kogoś do zrobienia czegoś, jak poniżej:

Anyway, his parents will make him take over the company in the future. – Jego rodzice i tak go zmuszą do przejęcia firmy w przyszłości.

 

Zamiennie, w tej funkcji, możemy również wykorzystać wyrażenie z czasownikiem force, czyli zmuszać, ale należy zwrócić uwagę na odmienną strukturę tej konstrukcji, czyli force sb to do sth, czyli:

Actually, you can’t force me to tread in your footsteps and become a lawyer. – Właściwie to nie możecie mnie zmusić żebym poszedł w wasze ślady i został prawnikiem.

 

Kolejnym sposobem na spowodowanie wykonania czynności przez inne osoby jest konstrukcja z czasownikiem have, czyli have sth done, którą tłumaczymy jako kazać komuś coś zrobić, jak w przykładach:

We have had our house fully redecorated. – Kazaliśmy całkowicie zmienić wystrój naszego domu.

Why didn’t you have the mechanics change the tyres in the car yesterday? – Dlaczego nie kazałeś wczoraj mechanikom zmienić opon w samochodzie?

 

Zwróćmy uwagę, że w przypadku zdania We have had our house fully redecorated. wykonawca czynności nie został wymieniony. Natomiast w przykładzie Why didn’t you have the mechanics change the tyres in the car yesterday? wykonawca został precyzyjnie wskazany.

 

I na koniec analogiczne do have sth done wyrażenie, ale tym razem z czasownikiem get, w formie get sth done, czyli załatwić coś :

My watch is late, I must get it repaired. – Zegarek mi się spóźnia, muszę go naprawić. (w znaczeniu: muszę oddać go do naprawy)

Your hair is a bit too long. You should get it cut. – Twoje włosy są trochę za długie. Powinieneś je obciąć. (w sensie: powinieneś pójść do fryzjera)