lekcje angielskiego

Jak to powiedzieć po angielsku, czyli o porzuconych nawykach.

Każdy z nas, na jakimś etapie swojego życia, posiada pewne wypracowane nawyki, dobre czy też złe, lub ma jakieś ulubione przyzwyczajenia, które albo kultywujemy nadal w miarę upływu lat, albo z czasem je porzucamy i nabywamy nowe. W języku angielskim o nawykach, które odeszły już do lamusa, lub o czynnościach przeszłych, które zaprzestaliśmy obecnie wykonywać, mówimy używając np. wyrażenia used to, ale nie tylko. Możliwe sposoby omówimy poniżej po kolei.

 

Na początek konstrukcja, która funkcjonuje tylko i wyłącznie w odniesieniu do przeszłych nawyków lub stanów, a mianowicie used to do sth, np.:

I used to wear baggy clothes when I was a university student. – Zwykłem nosić workowate ubrania kiedy byłem studentem na uniwersytecie.

My father used to smoke a lot in the past but now he doesn’t. – Mój ojciec zwykł dużo palić w przeszłości, ale teraz już nie pali papierosów.

As a child, Dorothy used to be afraid of spiders. – Jako dziecko, Dorota bała się pająków.

Did you use to play football in a school team? – Czy graliście w piłkę nożną w szkolnej drużynie futbolowej?

They didn’t use to wear school uniforms at secondary school. – Oni nie nosili szkolnych mundurków w liceum.

 

Jak widać, struktura z used to posiada tylko jedną formę gramatyczną, którą używamy do wszystkich osób w liczbie pojedynczej i mnogiej, więc jej stosowanie nie stanowi raczej problemu.

 

Natomiast jeśli chodzi o wielokrotnie powtarzane czynności w przeszłości, to w tej funkcji zastosujemy czasownik modalny would, jak w poniższych przykładach:

We would always spend winter holidays with our parents in a mountain cottage in the Alps. – Zawsze spędzaliśmy ferie zimowe z rodzicami w górskiej chacie w Alpach.

Every single year, our family would organize huge garden parties in the summer. – Co roku nasza rodzina w lecie organizowała wielkie przyjęcia w ogrodzie.

Zoey would never ride a bike without a helmet. – Zoe nigdy nie jeździła na rowerze bez kasku.