Jak to powiedzieć po angielsku, czyli o porzuconych nawykach

lekcje angielskiego

Każdy z nas na jakimś etapie swojego życia posiada pewne wypracowane nawyki, dobre czy też złe, lub ma jakieś ulubione przyzwyczajenia, które albo kultywujemy nadal w miarę upływu lat, albo z czasem je porzucamy i nabywamy nowe. W języku angielskim o nawykach, które odeszły już do lamusa, lub o czynnościach przeszłych, które zaprzestaliśmy obecnie wykonywać, mówimy, używając np. wyrażenia used to, ale nie tylko. Możliwe sposoby omówimy poniżej po kolei.

Used to do sth

Na początek konstrukcja, która funkcjonuje wyłącznie w odniesieniu do przeszłych nawyków lub stanów, a mianowicie used to do sth, np.:

porzucone nawyki po angielskuI used to wear baggy clothes when I was a university student. — Zwykłem nosić workowate ubrania, kiedy byłem studentem na uniwersytecie.

My father used to smoke a lot in the past but now he doesn’t. — Mój ojciec zwykł dużo palić w przeszłości, ale teraz już nie pali papierosów.

As a child, Dorothy used to be afraid of spiders. — Jako dziecko, Dorota bała się pająków.

Did you use to play football in a school team? — Czy graliście w piłkę nożną w szkolnej drużynie futbolowej?

They didn’t use to wear school uniforms at secondary school. — Oni nie nosili szkolnych mundurków w liceum.

Jak widać, struktura z used to posiada tylko jedną formę gramatyczną, którą używamy do wszystkich osób w liczbie pojedynczej i mnogiej, więc jej stosowanie nie stanowi raczej problemu.

Porzucone nawyki po angielsku — kiedy używamy would?

Jeśli chodzi o wielokrotnie powtarzane czynności w przeszłości, to w tej funkcji zastosujemy czasownik modalny would, jak w poniższych przykładach:porzucone nawyki po angielsku

We would always spend winter holidays with our parents in a mountain cottage in the Alps. — Zawsze spędzaliśmy ferie zimowe z rodzicami w górskiej chacie w Alpach.

Every single year, our family would organize huge garden parties in the summer. — Co roku nasza rodzina w lecie organizowała wielkie przyjęcia w ogrodzie.

Zoey would never ride a bike without a helmet. — Zoe nigdy nie jeździła na rowerze bez kasku.

chatsimple