Jak to powiedzieć po angielsku, czyli wyrażanie obowiązku

Jak to powiedzieć po angielsku, czyli wyrażanie obowiązku

Wyrażanie obowiązku po angielsku jest możliwe na kilka sposobów — od form prostszych do bardziej skomplikowanych, jakie stanowią czasowniki modalne.

 

Rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest źródło, z którego pochodzi zobowiązanie, czyli innymi słowy, ważne jest to, kto komu narzuca obowiązek wykonania danej czynności. Mając na uwadze te aspekty, przeanalizujemy zwroty i konstrukcje, które służą nam do jego formułowania. Zatem, po kolei.

Wyrażenie obowiązku po angielsku — oblige

Na początek czasownik oblige, czyli „zobowiązać” i jego bardziej formalna wersja, czyli be obliged  („być zobowiązanym):

wyrażanie obowiązku po angielskuUnfortunately, certain external circumstances oblige me to leave the country immediately. — Niestety, pewne zewnętrzne okoliczności zobowiązują mnie do opuszczenia kraju natychmiast.

I would be obliged if you could elaborate a bit more on the project itself. — Byłbym zobowiązany, gdybyś mógł trochę bardziej szczegółowo omówić sam projekt.

Students are obliged not to use smartphones during lectures. — Studenci są zobowiązani do nieużywania smartfonów w czasie wykładów.

The queen is obliged to her people to protect the country against enemies. — Królowa jest zobowiązana wobec narodu do ochrony kraju przed wrogami.

Obligation — zobowiązanie

A teraz czas na rzeczownik odczasownikowy, czyli obligation („zobowiązanie”) i jego wykorzystanie do wyrażania obowiązku:

It is entirely your obligation to cover extra travel expenses which you have incurred. — To jest całkowicie twój obowiązek, żeby pokryć dodatkowe koszty podróży, które poniosłeś.

Ann is under no obligation to continue the relationship which is painful for her. — Ania nie ma żadnego obowiązku kontunuowania relacji, która jest dla niej bolesna.

You have a moral obligation to take care of your elderly parents. — Masz moralny obowiązek zająć się swoimi starszymi rodzicami.

Wyrażanie obowiązku po angielsku — have to

Teraz kolej na wyrażenie have to („musieć”), które także występuje jako zamiennik czasownika modalnego must („musieć”), np. w czasie przyszłym czy przeszłym. Jednakże w rozumieniu obowiązku have to używamy do opisywania sytuacji, w których ten przymus pochodzi z zewnątrz, gdy jakieś zobowiązanie zostało nam narzucone przez osobę trzecią czy też stanowi obowiązujące prawo lub zasadę, jak poniżej:

I have to take these tablets twice a day at least for a week. — Muszę brać te tabletki dwa razy dziennie przynajmniej przez tydzień.

Pupils have to wear indoor shoes at school. — Uczniowie muszą nosić w szkole obuwie na zmianę.

Visitors have to pay the admission fee before they enter the park. — Odwiedzający muszą uiścić opłatę za wstęp, zanim wejdą na teren parku.

Kiedy używamy must?wyrażanie obowiązku po angielsku

Jeśli natomiast chodzi o czasownik modalny must w znaczeniu konieczności czy obowiązku, to mamy zazwyczaj na myśli wewnętrzną czy subiektywną ocenę danej sytuacji, czyli to raczej osoba mówiąca uważa, że coś należy zrobić, np.:

I must go on a diet and start exercising because I have put on weight a little bit. — Muszę przejść na dietę i zacząć ćwiczyć, bo trochę przybrałem na wadze.

The wedding ceremony is to begin in an hour, so we must hurry up. — Ceremonia ślubna rozpoczyna się za godzinę, więc musimy się pospieszyć.

Must-have — musisz to mieć!

W obecnych czasach funkcjonuje też złożenie wyrazowe must-have, które może być zarówno rzeczownikiem, jak i przymiotnikiem, czyli oznacza ono albo coś, co jest, czyimś zdaniem, niezbędne, albo niezbędnik. Stosuje się je często w odniesieniu do mody i stylu ubierania się — m.in. podczas mówienia o obowiązujących trendach, z założeniem, że to coś „trzeba mieć”, żeby być np. modnym czy „na czasie”:

This winter season woolen mittens are must-have. — W obecnym sezonie zimowym wełniane rękawiczki z jednym palcem są niezbędne.

For every foreign language learner this smartphone app is a real must-have. — Dla każdej osoby uczącej się języka obcego ta aplikacja na telefon jest prawdziwym niezbędnikiem.

chatsimple