Języki obce ważne dla rozwoju polskich firm

język obcy

To, że języki obce są ważne, nie ulega wątpliwości. Wysokie kompetencje językowe pracowników przynoszą firmie wymierne korzyści finansowe, mają znaczący wpływ na jej rozwój. Pozwalają na szybsze rozwiązywanie problemów, umożliwiają bezpośrednią komunikację między ludźmi na wszystkich szczeblach, dają przewagę konkurencyjną, a także pomagają uzyskać interesujące kontakty biznesowe i trwałe relacje z klientami. To niewątpliwy atut we wszystkich działaniach firmy, nie tylko w obsłudze klienta, sprzedaży czy marketingu.

Badanie ELAN, opublikowane przez Komisję Europejską, wykazało, że znaczący odsetek przedsiębiorstw europejskich każdego roku ponosi straty z powodu niewystarczających umiejętności językowych i międzykulturowych. Okazało się, że pracownicy często albo w ogóle nie posługują się danym językiem, albo zwyczajnie nie mają śmiałości, by go używać. Efekt? Nie odpowiadają na zapytania lub oferty, tracą okazje do zawarcia dobrych transakcji, niechętnie odbierają zagraniczne połączenia telefoniczne, popełniają błędy w tłumaczeniach pisemnych lub ustnych, nie są w stanie zbudować indywidualnych i trwałych relacji z klientami, wzbudzić ich zaufania.

Język angielski w polskim biznesie

Podnoszenie kwalifikacji językowych i kulturowych pracowników jest niezbędne dla firm, które z powodzeniem chcą funkcjonować na arenie międzynarodowej. To, w jakie języki obce powinny zainwestować, zależy od tego, na jakich rynkach prowadzą interesy.

języki obce

Panuje przekonanie, że do prowadzenia międzynarodowej działalności wystarczy znajomość języka angielskiego. Z pewnością pełni on przodującą rolę jako globalny język biznesu, lingua franca współczesnego świata. Badanie EF English Proficiency Index przeprowadzone w 2014 roku pokazało, że polskie przedsiębiorstwa całkiem nieźle wypadają pod kątem znajomości języka angielskiego wśród pracowników.

Zajmujemy szóste miejsce – przed nami są kraje skandynawskie, ale za nami choćby Austria, Belgia, Niemcy, Słowenia, Szwajcaria, Czechy i wiele innych krajów. W wielu przedsiębiorstwach język angielski uważany jest już za bardziej podstawową umiejętność niż za język obcy.

Co to oznacza? Po pierwsze, wiele firm wciąż jeszcze musi zwiększyć zdolność swoich pracowników do swobodnego posługiwania się językiem angielskim. Po drugie, konieczność utrzymania przewagi poprzez opanowanie kolejnych – poza angielskim – języków będzie coraz wyraźniej odczuwalna.

Jakich języków obcych powinni się uczyć pracownicy?

Ze względu na aktywną wymianę handlową między Polską a Niemcami, Francją, Włochami, Rosją czy Hiszpanią języki tych krajów niezmiennie pojawią się na liście potrzebnych polskim przedsiębiorcom.

Polskie firmy coraz chętniej szukają możliwości zaistnienia na rynkach skandynawskich, szczególnie w Szwecji i Norwegii. Tu kluczem do sukcesu jest budowanie zaufania, a także szanowanie i rozumienie kultury oraz mentalności klienta. Nasi skandynawscy kontrahenci z pewnością docenią możliwość komunikacji w ich rodzimym języku, co zwiększy skuteczność w nawiązywaniu kontaktów handlowych i zawieraniu lepszych transakcji.

W polskich przedsiębiorstwach obserwuje się również zapotrzebowanie na czeski, litewski, słowacki i ukraiński, czyli języki naszych sąsiadów. W końcu wymiana handlowa z krajami ościennymi stanowi znaczące źródło przychodu wielu firm w naszym kraju.

W biznesie, przede wszystkim w dużych międzynarodowych firmach, coraz bardziej przydaje się znajomość języka chińskiego, a także wrażliwość i świadomość tak różnej od naszej kultury chińskiej.

Języki obce dla firm – o co należy zadbać?

Zanim podejmiemy decyzję, w które języki warto inwestować w firmie, na pewno trzeba sporządzić przegląd już istniejących umiejętności językowych pracowników i dopasować je do potrzeb na wszystkich poziomach organizacji oraz do wszystkich funkcji w firmie.

Kolejnym krokiem jest ustalenie dla pracowników indywidualnych celów w zakresie kompetencji językowych, dopasowanych do ich zadań i odpowiedzialności.

języki obce

Wreszcie powinniśmy stosować szeroki zakres strategii zarządzania w odniesieniu do języków w firmie, między innymi:

  • inwestować w szkolenia językowe,
  • dbać o rozwój kompetencji międzykulturowych pracowników,
  • wykorzystywać technologie językowe,
  • zatrudniać wielojęzycznych pracowników,
  • posiadać wielojęzyczne strony internetowe,
  • zachęcać pracowników do rozwoju i wykorzystywania swych umiejętności językowych.

Autor: Magdalena Marcinkowska, manager szkoły językowej, Skrivanek sp. z o.o. – szkoła językowa i agencja tłumaczeń

chatsimple