Lekcja angielskiego

Już ja ci pokażę … czyli kilka słów o conditionals.

Zdania warunkowe, czyli conditional sentences , są, wbrew pozorom, bardzo przydatne w codziennym życiu, nie tylko, gdy chcemy komuś ‘’pogrozić palcem’’, czy udzielić przyjacielskiej rady, ale również wtedy, gdy chcemy trochę ponarzekać. Wystarczy tylko zapamiętać kilka zasad i już J.

‘’Grożąc komuś palcem’’ , czy udzielając reprymendy, użyjemy typu I (if + Present Simple, will + czasownik w formie podstawowej):

If you don’t get to work immediately, you will really regret that! – Jeśli natychmiast nie zabierzesz się do roboty, to naprawdę pożałujesz!

If you stop training now, you will definitely lose the entire season. – Jeśli przestaniesz teraz trenować, to zdecydowanie stracisz cały sezon.

Udzielając komuś przyjacielskiej rady, wykorzystamy II typ (if + Past Simple, would + czasownik w formie podstawowej):

If I were in your shoes, I would look for another job. – Gdybym był na twoim miejscu, to poszukałbym sobie nowej pracy.

If they offered me a position like that, I would certainly accept it. – Gdyby to mnie zaoferowali takie stanowisko, to z pewnością bym je przyjęła.

Narzekając na to co już wydarzyło się w przeszłości, zastosujemy typ III (if + Past Perfect, would have + czasownik w formie past participle):

If I had known the truth then, I would have told you. – Gdybym wtedy znał prawdę, to bym ci powiedział.

I we had taken an earlier train, we would have been on time for the meeting. – Gdybyśmy pojechali wcześniejszym pociągiem, zdążylibyśmy na spotkanie.