Kierunki świata w języku angielskim

kierunki świata

Jedna z podstawowych kategorii słownictwa, które opanowują uczniowie rozpoczynający naukę języka angielskiego (lub innego języka obcego), to kierunki świata. Ich znajomość może okazać się bardzo przydatna podczas podróży, przy korzystaniu z oprogramowania GPS, kompasu i odczytywaniu map. Jak nazywają się kierunki świata w języku angielskim? Przypominamy!

Na początek warto przypomnieć, że kierunki świata dzielą się na kierunki główne i kierunki pośrednie – pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Wskazują one poszczególne strony świata.

Główne kierunki geograficzne

Do głównych kierunków geograficznych (cardinal directions) należą:

 • północ – north
 • południe – south
 • wschód – east
 • zachód – west.

Pośrednie kierunki geograficzne

Kierunki pośrednie pierwszego stopnia (intercardinal directions) w języku angielskim to:

 • północny wschód – northeast
 • północny zachód – northwest
 • południowy wschód – southeast
 • południowy zachód – southwest

W nawigacji morskiej wyróżnia się również kierunki pośrednie drugiego stopnia, czyli:

 • północny północny wschód – north-northeast
 • wschodni północny wschód – east-northeast
 • wschodni południowy wschód – east-southeastE
 • południowy południowy wschód – south-southeast
 • południowy południowy zachód – south-southwest
 • zachodni południowy zachód – west-southwest
 • zachodni północny zachód – west-northwest
 • północny północny zachód – north-northwest
kierunki świata
kierunki świata
kierunki świata

Kierunki główne i pośrednie – jak je wymawiać?

Poniżej przedstawiamy uproszczoną wymowę kierunków geograficznych:

 • north [noof]
 • south [sauf]
 • east [iist]
 • west [łest]
 • northeast [noofiist]
 • northwest [noofłest]
 • southeast [saufiist]
 • southwest [saufłest]

Jak zapamiętać kierunki świata?

W różnych źródłach mogą występować zarówno pełne nazwy, jak i skróty. W języku polskim są to – dla kierunków głównych: płn., wsch., płd., zach., czemu odpowiadają w języku angielskim same pierwsze litery: N, E, S, W. Jak je zapamiętać? Zwykle proponuje się użycie metody mnemotechnicznej, czyli zapamiętanie takiego zdania: „Na ekranie siedzi wrona”.

chatsimple