Zależy Ci na swobodnej komunikacji w międzynarodowym środowisku?

Język obcy jest niezbędym narzędziem w Twojej pracy?

Chcesz rozmawiać z klientem w jego języku?

INDYWIDUALNIE

Nauka w ramach haromonogramu i regularnych spotkań
z lektorem. Wszystkie założenia jak program nauczania, materiały, częstotliwość zajęć oraz tempo nauki w 100% dostosowane są do oczekiwań kursanta.

To dobry wybór dla osób:

które najlepiej koncentrują się podczas nauki
one to one z lektorem,

ceniących możliwość indywidualnego doboru tematów zajęć
oraz pracy z materiałami własnymi,

wymagających skupienia na jej wyzwaniach oraz zadaniach.

Dowiedz się więcej!

GRUPOWO

Nauka w ramach harmonogramu i regularnych spotkań
z lektorem. Wszystkie założenia jak program nauczania, materiały, częstotliwość zajęć oraz tempo nauki wynikają z celów pracodawcy, ale staramy się dostosować je do indywidualnych potrzeb osób w ramach danej grupy szkoleniowej.

To dobry wybór dla osób:

ceniących możliwość interakcji i współpracy
z innym uczestnikami,

czują się motywowane dzięki regularnym
spotkaniom w grupie,

lubią uczyć się słuchając innych.

Dowiedz się więcej!

WARSZTATY JĘZYKOWE

Praktyczny trening  i rozwój konkretnych kompetencji dla pełnionej roli w ramach danego stanowiska. Warsztaty realizowane są  w określonym czasie. Materiał i zakres tematów jest zawsze dobierany zgodnie z oczekiwaniami danej osoby lub grupy szkoleniowej.

To dobry wybór dla osób:

chcących rozwijać lub wzmocnić umiejętności językowe niezbędne do skutecznej komunikacji w konkretnych sytuacjach zawodowych,

które chcą poszerzyć zasób słownictwa
o terminologię specjalistyczną,

wymagających szybkiego efektu w określonym terminie.

Dowiedz się więcej!

Kursy stacjonarne są zawsze dostosowane do celu pracodawcy oraz indywidualnych potrzeb pracowników. Dedykowane są dla wszystkich tych, którzy potrzebują w sposób systematyczny i według ustalonych harmonogramów doskonalić biegłość z danego języka obcego. Kursy stacjonarne realizujemy w oparciu o autorską metodę szkoły językowej Skrivanek – EFFECTO. Dzięki temu angażujemy uczestników oraz lektorów do aktywności i praktycznego treningu podczas zajęć. Głównym założeniem kursów stacjonarnych jest rozwój wszystkich kompetencji językowych: mówienia, pisania, czytania oraz rozumienia ze słuchu. Za każdym razem zespół metodyczny opracowuje indywidualny program nauczania oraz dobiera materiały dydaktyczne tak, aby pasowały do profilu zajęć i stopnia zaawansowania językowego kursanta lub grupy. Bardzo często mimo ustalonych zagadnień prowadzimy zajęcia na realnych materiałach, które stanowią wyzwanie dla naszych klientów w codziennej pracy. Wykorzystujemy różnorodne treści, narzędzia, aby personalizować rozwiązania nawet w przypadku zajęć grupowych. W ramach kursów stacjonarnych prowadzimy szkolenia z języka ogólnego, tj. codziennego oraz biznesowego lub specjalistycznego w obrębie danej dziedziny bądź branży.
1555

To najefektywniejsza metoda rozwoju kompetencji językowych.

Korzyści

  • indywidualnie lub grupowo,
  • regularny tryb nauczania lub forma warsztatów językowych,
  • zagadnienia z języka ogólnego, biznesowego lub specjalistycznego,
  • wszystkie kompetencje językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchania oraz gramatyka i leksyka,
  • polscy lektorzy języków obcych lub native speakerzy
  • w siedzibie pracodawcy lub miejscu dowolnie wskazanym przez kursantów,
  • wszystkie języki europejskie oraz na życzenie klienta wybrane języki pozaeuropejskie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kursów stacjonarnych i sprawdzić,
czy są one odpowiednie dla Ciebie oraz Twoich pracowników zadzwoń lub napisz do nas!

5792

Anna Gawrońska

Manager szkoły językowej

+48 601 467 555

5790

Aleksandra Śnitko

Key Account Manager

+48 693 975 300