Mapa procesu – co to jest?

mapa procesu, etapy mapowania procesów
mapa procesu, etapy mapowania procesów

Mapa procesu to narzędzie graficzne, które przedstawia sekwencję działań wykonanych w ramach jednego procesu. Pokazuje, kto co robi i w jakiej kolejności.

Mapa procesu pokazuje, jak praca przepływa przez różne etapy – od początku do końca. Dzięki temu można łatwiej zidentyfikować potencjalne opóźnienia, duplikacje działań lub niepotrzebne kroki.

Identyfikacja procesów biznesowych

Na mapie procesów w organizacji możemy wyróżnić trzy główne rodzaje procesów. Każdy z nich pomaga przedsiębiorstwu osiągnąć cele operacyjne i strategiczne.

Procesy zarządcze

Procesy zarządcze kierują całą machiną organizacyjną. Bez nich trudno byłoby mówić o jakiejkolwiek strategii.

Wśród typowych procesów zarządczych można wyróżnić:

 • planowanie – ustalanie kierunków działania w firmie;
 • zarządzanie personelem – wszystko, co związane jest z zarządzaniem zasobami ludzkimi, od rekrutacji po szkolenia i rozwój;
 • przegląd systemu – regularne oceny i analiza skuteczności wewnętrznych systemów zarządzania;
 • audyty wewnętrzne – kontrola zgodności działania organizacji z obowiązującymi normami i procedurami, niezbędna do utrzymania wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa.

Procesy główne

Są to procesy, które bezpośrednio przyczyniają się do wytwarzania wartości dodanej dla klientów.

W typowym przedsiębiorstwie produkcyjnym zaliczymy do nich:

 • zakupy – proces pozyskiwania surowców niezbędnych do produkcji;
 • projektowanie – tworzenie nowych produktów lub usprawnianie istniejących;
 • produkcja – właściwy proces wytwarzania produktów;
 • sprzedaż – działania mające na celu dystrybucję wyprodukowanych towarów do końcowego użytkownika.

Procesy pomocnicze

Ich rola w sprawnej operacji firmy jest nie do przecenienia. Procesy pomocnicze wspierają procesy główne i zarządcze.

Przykłady procesów pomocniczych to:

 • utrzymanie ruchu – zadania związane z konserwacją i naprawami maszyn, które zapewniają ciągłość produkcji;
 • transport wewnętrzny – przepływ materiałów i produktów wewnątrz firmy;
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym – dbałość o to, aby wszystkie urządzenia pomiarowe i kontrolne działały prawidłowo.
temat mapowania procesów
mapowania procesu
organizacji czynności na mapie procesu

Mapowanie procesów

Mapa procesu pozwala menedżerom i inżynierom zrozumieć każdy element procesu produkcyjnego i logistycznego. Przykładowo, w fabryce produkującej samochody może ujawnić, że komponenty są niepotrzebnie przemieszczane między różnymi halami, co wydłuża czas produkcji i zwiększa koszty. Przeanalizowanie i optymalizacja procesu z użyciem mapy eliminuje marnotrawstwo i skraca cykl produkcji.

Duże przedsiębiorstwa potrzebują powtarzalnych i konsekwentnych procesów. Mapa procesu sprawi, że każdy pracownik, niezależnie od zmiany i lokalizacji, będzie wykonywać zadania w identyczny sposób. To redukuje błędy i poprawia jakość produktu.

Zastosowanie map procesów nie ogranicza się jednak tylko do identyfikacji problemów. Pozwala również na ciągłe doskonalenie i innowacje. Zespoły na jej podstawie mogą proponować nowe rozwiązania i usprawniać przepływ pracy.

Jak wygląda mapa procesu?

Mapa procesu składa się z kilku elementów, które wspólnie tworzą pełny obraz procedur i działania organizacji.

Etapy

Każdy proces można podzielić na etapy, które są głównymi fazami pracy. Każdy z nich jest zaznaczony na mapie jako osobna sekcja lub kolumna i pomaga wizualnie oddzielić różne części procesu.

Zadania

W ramach każdego etapu wykonujemy konkretne zadania. To one stanowią główną część mapy procesu. Zadania są reprezentowane przez bloki lub kształty (często prostokąty) połączone strzałkami pokazującymi kierunek przepływu pracy.

Decyzje

Wiele procesów wymaga podejmowania decyzji, które zmieniają przepływ pracy. Zwyczajowo oznacza się je jako romby ze znakiem zapytania. Można na nie odpowiedzieć tak/nie lub dokonać wyboru między różnymi opcjami.

Przykładem może być kontrola jakości, gdzie odpowiedź na pytanie „Czy produkt spełnia standardy?” decyduje o tym, czy produkt idzie dalej do etapu pakowania, czy wraca do poprawek.

Połączenia

Strzałki łączące poszczególne kształty pokazują przepływ informacji, materiałów i zadań między poszczególnymi etapami i zadaniami. Dzięki nim łatwo zauważyć zależne od siebie czynności i to, jak logistyka wewnętrzna wpływa na cały proces.

Wejścia i wyjścia procesu

Każde zadanie w procesie ma swój punkt wejścia (surowce, informacje i polecenia startowe) i wyjścia (gotowe produkty, raporty i wyniki operacji). Mapowanie pozwala na szczegółową analizę każdego zadania i jego skuteczności.

Często na mapach procesów dodaje się informacje o tym, kto jest odpowiedzialny za dane zadania. Może to być przedstawione poprzez dodanie w odpowiednim miejscu inicjałów, nazwisk lub nazw stanowisk.

Symbole mapy procesu – uszczegółowienia wskazanych elementów

Aby stworzyć dobrą mapę procesu, naucz się właściwie używać standardowych symboli z języka UML. Oto przewodnik po najważniejszych symbolach, które mogą Ci się przydać:

Proces – symbol prostokąta reprezentuje konkretne działanie, zadanie lub operację, które muszą zostać wykonane. Jest to fundamentalny element każdej map. Pokazuje, co dokładnie powinno się zdarzyć, aby proces mógł ruszyć dalej.

Opóźnienie – prostokąt z falistymi bokami wskazuje na okres oczekiwania lub opóźnienie, które występuje w procesie.

Procedura podrzędna – prostokąt z podwójnymi krawędziami wskazuje na złożone zadania, które są częścią większego procesu.

Przygotowanie – symbol startowy, najczęściej romb. Pokazuje, co musi się zdarzyć jako pierwsze w procesie.

Strzałka/linia łącząca – pokazuje kierunek od jednego zadania do kolejnego.

Terminator – oznacza punkt startu lub końca procesu. Używa się go do oznaczania wejść lub wyjść z procesu. Wizualnie przedstawiany jest jako elipsa lub okrąg.

Decyzja – romb, od którego zwykle wychodzą strzałki z etykietami „tak” lub „nie”. Wskazuje różne ścieżki działania w zależności od podjętej decyzji.

Dane wejściowe/wyjściowe – określają informacje lub obiekty wchodzące do procesu i wychodzące z niego.

Dokument – symbolizuje etap w procesie, na którym powstaje dokumentacja.

Przechowywane dane – wskazuje miejsce w procesie, gdzie dane są zapisywane lub tymczasowo przechowywane.

Baza danych – dotyczy wyboru danych przechowywanych w strukturze.

Mapy procesów – zasady tworzenia

Przestrzeganie określonych zasad sprawia, że skuteczna mapa procesu wygląda czytelnie.

Procesy na mapie powinny być rysowane od lewej do prawej. To uniwersalne podejście pozwala na intuicyjne śledzenie przepływu i jest zgodne z naturalnym sposobem czytania w wielu kulturach.

Każda mapa procesu musi mieć jasno określone miejsca startu i zakończenia oznaczone specjalnymi symbolami. To pozwala zrozumieć, gdzie proces się zaczyna i kończy, oraz eliminuje zamieszanie.

Wszystkie elementy na mapie (symbole zadań, decyzji itp.) powinny być połączone strzałkami. Strzałki wskazują kierunek przepływu procesu i są niezbędne do prawidłowego odczytania mapy. Kierunek strzałek musi być zgodny z faktycznym przepływem działań w procesie.

Unikaj rysowania schematu na kilka stron – mapa powinna być możliwie najbardziej zwarta. Podział diagramu na wiele stron prowadzi do nieporozumień. Schemat powinien być prosty i zrozumiały. Skomplikowane detale odciągają uwagę od głównego przekazu. Trzymaj się zasady, że mniej znaczy więcej.

Jasno zaznacz granice analizowanego procesu. W schemacie zawsze powinno być widoczne najważniejsze miejsce procesu. To pomaga szybko zorientować się w najistotniejszych punktach mapy.

Zastanów się nad stopniem szczegółowości mapy. Prostsze mapy są lepsze, gdy chcesz przedstawić ogólne zasady funkcjonowania procesu. Gdy diagram służy do diagnozowania problemów lub wdrażania nowych produktów, umieść więcej szczegółów.

podstawie formułowanie przebiegających procesów
mapa procesów
mapowanie strumienia wartości

Jak stworzyć dobrą mapę procesu?

Chcesz stworzyć mapę procesu, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Oto 8 prostych kroków, które możesz szybko wdrożyć.

1. Zacznij od szablonu

Nie ma potrzeby, by zaczynać od zera. Wykorzystaj szablon mapy procesu, który pozwoli Ci od razu ruszyć z pracą. Dostosuj go do swoich potrzeb – dodaj kolumny, notatki, symbole.

2. Określ proces

Jasno zdefiniuj, co chcesz osiągnąć. Zorganizuj spotkanie z zespołem, omów cel mapy i uzyskaj od współpracowników odpowiednie informacje.

3. Burza mózgów

Wraz z zespołem przemyśl każdy etap procesu. Jakie są najważniejsze działania? W jaki sposób się łączą? Na razie nie przejmuj się szczegółami.

4. Dodaj symbole

Gdy już macie wykres zarysu procesu, czas przypisać do niego odpowiednie symbole. Używaj standardowych oznaczeń UML, które pomogą każdemu szybko zrozumieć strukturę i przepływ procesu.

5. Ukończ mapę procesu

Sprawdź wszystko jeszcze raz. Czy mapa jest czytelna? Czy nie brakuje żadnych kroków? Usuń wszystko, co zbędne. Zadbaj o to, aby każdy krok miał swoje miejsce i był jasno określony.

6. Zdefiniuj sukces

Przed ostatecznym zatwierdzeniem mapy określ, jakie kryteria definiują sukces. Użyj celów SMART, aby pomoc zespołowi zrozumieć, co planujecie osiągnąć i jak będziecie to mierzyć.

7. Udostępnij mapę procesu

Podziel się mapą z zespołem, klientami, zarządem – z każdym, kto może mieć wpływ na proces. Zapewnij platformę do feedbacku, by każdy mógł wyrazić swoje opinie.

8. Aktualizuj i udoskonalaj

Pamiętaj, mapa procesu to nie jest dzieło zamknięte. W miarę jak warunki się zmieniają, powinna być aktualizowana. Regularnie ją przeglądaj i wprowadzaj niezbędne zmiany.

Mapowanie procesów – co dalej?

Mapowanie procesu to tylko początek drogi do efektywności operacyjnej. Zacznij od zatwierdzenia i publikacji mapy procesu. Najlepiej zorganizuj krótkie spotkanie, na którym omówicie główne punkty mapy i wskażesz, gdzie dokument będzie dostępny.

Teraz, mając jasny obraz procesu, możesz przejść do identyfikacji MUDA – marnotrawstwa. Nawet najdrobniejsze potknięcia mogą kosztować Twoją firmę dużo czasu i pieniędzy. Niepotrzebna dokumentacja, zduplikowane zadania, przestarzałe kontrole jakości – to wszystko należy do potencjalnych obszarów do poprawy.

Usuwanie marnotrawstwa to nieustanny proces. Dzisiaj coś może wydawać się niezbędne, ale za kilka miesięcy stanie się zbędnym balastem. Właśnie dlatego mapa procesu nie jest statyczna. Powinna ewoluować razem z Twoją firmą. Jeśli coś się zmienia w organizacji, zaktualizuj mapę procesu, aby odzwierciedlić nową sytuację.

Stare mapy, które nie oddają rzeczywistości, są mniej warte niż brak jakiejkolwiek dokumentacji.

Jak często powinieneś przeglądać i aktualizować mapy procesów? To zależy od specyfiki Twojej firmy i dynamiki zmian. Niektóre organizacje robią to raz na kwartał, inne raz w roku.

dokładne mapowanie procesów przebiega
koniec procesu w pierwszej kolejności określa
polega istota podejścia procesowego

Jak sporządzić mapę procesów biznesowych? Narzędzia

W mapowaniu procesów pomagają odpowiednie narzędzia. Rynek oferuje kilka sprawdzonych opcji, które znacząco ułatwiają pracę.

1. Mural

Mural to interaktywna platforma idealna do współpracy zdalnej. Pozwala zespołom w realnym czasie tworzyć mapy procesów. Jest to nieocenione, gdy team pracuje z różnych lokalizacji.

Mural oferuje gotowe szablony i elementy, które umożliwiają szybkie tworzenie kompleksowych wizualizacji. Jego intuicyjny interfejs sprawia, że nawet nowi użytkownicy szybko odnajdą potrzebne funkcje.

2. MIRO

MIRO to narzędzie wspierające zdalną współpracę. Oferuje możliwość pracy na wspólnej cyfrowej tablicy. Jest fantastyczne do burzy mózgów, planowania i mapowania procesów.

Daje możliwość integracji z Microsoft Office i Atlassian JIRA, co umożliwia łatwe połączenie planowania z wykonaniem zadań. Bogata biblioteka ikon i szablonów pozwala na tworzenie estetycznych map procesów.

3. Microsoft Visio

Microsoft Visio to klasyk wśród narzędzi do tworzenia diagramów i map procesów. Jego główną zaletą jest dobra integracja z pakietem Microsoft Office. Znacząco ułatwia wymianę danych między dokumentami Word, Excel a diagramami Visio.

4. Creately

Creately pozwala na szybkie tworzenie diagramów. Ma prosty interfejs typu „przeciągnij i upuść”. Jest dostępny na różnych urządzeniach (web, desktop, mobile). Umożliwia pracę nad mapami procesów w grupie w czasie rzeczywistym.

Nauka języków obcych – proces samodoskonalenia

Chcesz zostać analitykiem biznesowym lub menedżerem ds. usprawniania procesów biznesowych? Znajomość języków obcych będzie Twoim dużym atutem.

Ciągle doskonalimy metody nauczania, aby oferować kursy dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Skorzystaj z naszej bogatej oferty zajęć angielskiego, francuskiego, chińskiego i innych języków obcych.

Zapisz się już dziś i zacznij swoją przygodę z nowym językiem. Postaw na swój rozwój zawodowy.

chatsimple