Matura z angielskiego – co warto wiedzieć?

matura z angielskiego

Matura z angielskiego

Angielski to zdecydowanie najczęściej wybierany język obcy na maturze, zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym. Tak jak każdy egzamin, matura z angielskiego jest powodem stresu i lęku dla uczniów. Jednak jeżeli dokładnie zapoznasz się z formą tej części egzaminu oraz będziesz regularnie powtarzał materiał, z pewnością zdasz ją na wysokim poziomie!

Aby bardzo dobrze zdać maturę z języka angielskiego, trzeba pracować nad znajomością języka, rozwiązywać próbne testy maturalne, ale także dobrze wiedzieć, jak wygląda ten egzamin, zarówno część pisemna, jak i ustna. Przejdźmy zatem do konkretów.

Matura pisemna z angielskiego

Podczas matury pisemnej sprawdza się następujące umiejętności osoby, która kończy edukację na poziomie ponadpodstawowym:

  • znajomość środków językowych
  • rozumienie ze słuchu
  • rozumienie tekstów pisemnych
  • formułowanie odpowiedzi pisemnej.

Część poświęcona rozumieniu ze słuchu składa się z 3-4 tekstów przystosowanych do poziomu egzaminu maturalnego. Każde z nagrań jest odtwarzane dwukrotnie, aby uczniowie mogli się z nimi dobrze zapoznać. Ta część egzaminu trwa około 20 minut. Zadania dotyczące tekstów mogą być pytaniami wielokrotnego wyboru albo ćwiczeniami typu prawda/fałsz.

matura z angielskiego

Część pisemna, podobnie jak słuchanie, również składa się z 3-4 tekstów o łącznej długości 900-1200 wyrazów. W tej części mogą pojawić się teksty literackie, publicystyczne lub informacyjne. Typy zadań również nie różnią się od tych występujących w poprzedniej części. W tym miejscu sprawdzana jest umiejętność czytania w języku angielskim i wyciągania logicznych wniosków z przeczytanego tekstu.

W części poświęconej znajomości środków językowych znajdują się 2-3 zadania zamknięte, w których sprawdza się umiejętności takie jak słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań, parafrazowanie.

Część pisemną zamyka zadanie tekstowe. Jego treść i sposób skomplikowania zależą od poziomu (podstawowy/rozszerzony). Najczęściej uczniowie są proszeni o przygotowanie treści e-maila, listu formalnego, krótkiego artykułu lub rozprawki.

Matura ustna z angielskiego

Matura ustna trwa znacznie krócej niż pisemna, bo tylko 15 minut. Dzieli się na trzy podstawowe części:

  • Pytania rozgrzewkowe (które nie są brane pod uwagę przy ocenie kandydata) oraz zadanie z odgrywaniem ról
  • Opis ilustracji
  • Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego lub zadanego wcześniej tematu.

Podobnie jak w wypadku części pisemnej, aby zaliczyć tę część, należy uzyskać minimum 30%.

Czym różni się matura podstawowa od rozszerzonej?

Wiele osób kończących liceum lub technikum zastanawia się nad wyborem rozszerzonej matury z angielskiego. Duża część z nich jednak obawia się, że poziom rozszerzony będzie znacznie bardziej wymagający od podstawowego. Czy to prawda? Niekoniecznie.

Dwie podstawowe różnice między tymi poziomami matury to przede wszystkim czas trwania egzaminu oraz nieco inna skala trudności. Matura podstawowa jest pisana na poziomie B1 oraz trwa 120 minut, podczas gdy egzamin rozszerzony sprawdza wiedzę na poziomie B2, a jego czas trwania to 150 minut. Poza tym w części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych na poziomie podstawowym tekst pisany przez zdającego powinien mieć 120-150 słów, a w przypadku poziomu rozszerzonego – 200-220. Różnice nie są zatem aż tak znaczące, a dla osoby, która dobrze radzi sobie ze wszystkimi czterema umiejętnościami językowymi, poziom rozszerzony nie będzie raczej stanowił większego problemu.

Należy też zwrócić uwagę na to, że poziom rozszerzony może przydać się podczas rekrutacji na studia. Wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym ma zazwyczaj większą wagę niż ten uzyskany z testu na poziomie podstawowym.

Na większości uczelni państwowych 1% z egzaminu rozszerzonego to 1 pkt w rekrutacji, podczas gdy 1% z poziomu podstawowego to 0,45 pkt.

Czym jest klucz odpowiedzi?

O kluczu tym krążą już legendy. Wielu licealistów i nauczycieli powtarza, że najważniejsze jest „trafienie w klucz”. O co chodzi? Klucz odpowiedzi to po prostu schemat punktowania zadań przez egzaminatorów sprawdzających arkusze maturalne.

Klucz powstaje wraz z pierwszą wersją zadań stworzonych przez CKE. Jednak jeżeli pracownicy CKE nie uwzględnią jakiejś poprawnej odpowiedzi w kluczu, a w którejś z prac pojawi się takie rozwiązanie, powinno ono zostać pozytywnie ocenione. Oczywiście w takiej sytuacji to dany egzaminator podejmuje decyzję, ale tak wygląda teoria. Takie rozwiązanie jest konieczne, ponieważ każdego roku zdarza się, że wiele odpowiedzi nie zostaje uwzględnionych w kluczu, co powoduje trudności z ich oceną.

Jak przygotować się do matury z angielskiego?

Moglibyśmy po prostu krótko powiedzieć, że najważniejsze jest, żebyś dobrze znał(a) język angielski. Jednak matura, jak każdy egzamin, rządzi się swoimi prawami. Najlepszy sposób na przygotowanie się do niej składa się z trzech elementów:

matura z angielskiego

1. ROZWIĄZUJ TESTY MATURALNE

Praktyka czyni mistrza. Jeżeli przyzwyczaisz się do rozwiązywania zadań w takiej samej formie jak na egzaminie, na pewno nie zaskoczy Cię ona na maturze. W ten sposób znacznie ograniczysz również stres na właściwym teście.

2. POWTARZAJ SŁOWNICTWO

Jedną z najbardziej stresujących sytuacji dla maturzysty jest ta, w której nie zna kluczowego słowa w zadaniu. Aby temu zapobiec, regularnie powtarzaj słownictwo. Możesz podzielić materiał na bloki tematyczne i uczyć się według nich. Wykorzystuj do tego fiszki, twórz mapy leksykalne lub wpisuj słowa do aplikacji internetowych do nauki słownictwa.

3. BĄDŹ SYSTEMATYCZNY

Do matury nie przygotujesz się miesiąc. Jeżeli chcesz ją zdać na zadowalającym dla siebie poziomie, rozplanuj naukę na co najmniej kilka miesięcy przed. Oprócz powtarzania materiału na lekcjach w szkole przygotowuj się również w domu. W sytuacji, gdy trudno jest Ci zmotywować się do samodzielnej nauki, warto zastanowić się nad zapisaniem się na korepetycje lub kursy przygotowujące do matury. Taka forma zajęć zmusi Cię do regularnego powtarzania materiału poza szkolną ławką.

A jeśli chcesz podszlifować swój angielski, zanim przystąpisz do matury, zapraszamy Cię do szkoły językowej Skrivanek, gdzie otrzymasz niezbędną pomoc. Nasi eksperci przygotowują kandydatów do różnych egzaminów językowych, w tym matury podstawowej i rozszerzonej. W przyszłości pomożemy Ci też zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania innych egzaminów, m.in. CPE, TOIEC, TELC i CELI.

chatsimple