Przecinki w angielskim, czyli English commas

English commas

Przecinki, czyli English commas, to znaki interpunkcyjne, które z założenia „przecinają” zdanie na mniejsze części, czyli rozdzielają poszczególne elementy składowe od siebie.

W języku angielskim przecinki stosuje się w nieco ograniczonym zakresie i o wiele rzadziej niż w języku polskim.

Przecinki – zastosowanie

English commasPrzecinki w angielskim, czyli English commas, stosuje się najczęściej w następujących sytuacjach:

1. gdy wyliczamy osoby, przedmioty lub zjawiska kolejno po sobie, np.:

 • In the picture we can see a boy with a dog, a girl with a doll and a couple of other children. – Na obrazku widzimy chłopca z psem, dziewczynkę z lalką i kilkoro innych dzieci.
 • We need a head of lettuce, some ripe tomatoes, a bit of garlic and a few fresh cucumbers for the salad. – Potrzebujemy główkę sałaty, kilka dojrzałych pomidorów, trochę czosnku i kilka świeżych ogórków do sałatki.
 • It will be cold, windy and cloudy tomorrow. – Jutro będzie zimno, wietrznie i pochmurno.

2. gdy stosujemy w zdaniu wtrącenia, czyli umieszczamy w nim jakieś dodatkowe informacje, np.:

 • Adam, who lives next door, is very noisy. – Adam, który mieszka obok mnie, jest bardzo hałaśliwy.
 • My elder brother, who is an IT specialist, works for an international company. – Mój starszy brat, który jest specjalistą IT, pracuje dla międzynarodowej firmy.
 • The profit, which we have expected, will be much bigger. – Zysk, którego oczekiwaliśmy, będzie znacznie większy.

3. gdy w zdaniu umieszczamy przysłówki, np. however, surprisingly, believe it or not, etc.:

 • My brother, however, was determined to continue the search. – Mój brat jednakże był zdeterminowany, aby kontynuować poszukiwanie.
 • The child, surprisingly, behaved very well during the entire flight. – Dziecko, o dziwo, zachowywało się bardzo dobrze podczas całego lotu.

4. gdy stosujemy zwroty lub wyrażenia wprowadzające na początku zdania, np.:

 • Frankly speaking, I have to admit that I was wrong. – Szczerze mówiąc, muszę przyznać, że się myliłem.
 • However, next time we should be more careful. – Jednakże następnym razem powinniśmy być bardziej ostrożni.
 • According to Rita, sales figures look pretty good. – Zdaniem Rity wyniki sprzedaży wyglądają całkiem dobrze.

5. gdy wyrażamy uprzejme prośby, stosując please, np.:

 • Please, let me know immediately when you collect the parcel. – Proszę, daj mi znać natychmiast, gdy odbierzesz paczkę.
 • Could you pass the salt, please? – Czy mógłbyś mi, proszę, podać sól?

6. gdy wyrażamy warunek w zdaniu warunkowym rozpoczynającym się od if, np.:

 • If you happen to see Mark, give him my regards. – Jeśli przypadkiem spotkasz się z Markiem, to pozdrów go ode mnie.
 • If I were rich, I would have an infinity pool. – Gdybym był bogaty, to miałbym basen z widokiem na linię horyzontu.

7. gdy cytujemy czyjąś wypowiedź, np.:

 • You look pretty today, he said. – Wyglądasz dzisiaj ślicznie, powiedział.
 • They are amazing people, said Julia. – Oni są niesamowitymi ludźmi, powiedziała Julia.

English commas

8. gdy oddzielamy od siebie dwa niezależne zdania połączone spójnikiem and, but, or, so, yet,:

 • The man was scared to death, but he decided to fight back to the ropes. – Mężczyzna był przerażony, ale zdecydował się walczyć do końca.
 • The train was late, so we had to take a taxi to the airport. – Pociąg się spóźnił, więc musieliśmy wziąć taksówkę na lotnisko.

9. gdy używamy dopowiedzeń typu „nieprawdaż?”, czyli question tags, np.:

 • Patrick loves horses, doesn’t he? – Patryk uwielbia konie, nieprawdaż?
 • Ann can’t eat any dairy products, can she? – Ania nie może jeść żadnych produktów mlecznych, prawda?

10. gdy wyliczamy kolejne argumenty za lub przeciw, np.:

 • Firstly, we need to focus on foreign markets. – Po pierwsze, powinniśmy się skupić na rynkach zagranicznych.
 • Secondly, we will have to transfer more funds abroad. – Po drugie, będziemy musieli przekazać więcej funduszy za granicę.

11. gdy podajemy przykłady, np.:

 • For example, you can start training or go on a diet. – Na przykład, możesz zacząć trenować lub przejść na dietę.
 • There are many various cat breeds, for instance Bengals or Siameses. – Jest wiele różnych ras kotów, na przykład koty bengalskie czy syjamskie

12. gdy zwracamy się do kogoś bezpośrednio, przy użyciu imienia, np.:

 • Hurry up, Kate. – Pospiesz się, Kasiu.
 • Kate, hurry up, please. – Kasiu, pospiesz się, proszę.
chatsimple