Skrivanek Plus – “circumvent”

circumvent

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

circumvent /ˌsɜː.kəmˈvent/ verb (czasownik)

Definition: to avoid sth cleverly or illegally

Definicja: obchodzić, omijać

Example: To circumvent strict European employment and safety regulations the majority of vessels has been registered overseas by shipholders.

Przykład: Żeby ominąć surowe Europejskie przepisy dotyczące zatrudnienia i bezpieczeństwa większość statków została zarejestrowana przez armatorów za granicą.

 

chatsimple