Skrivanek Plus – “comport”

comport

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

comport / kəmˈpɔːt / verb (czasownik)

Definition: to behave

Definicja: zachowywać się

Example: Although in deep sorrow after her husband’s tragic death, Kate comported herself with great dignity at the funeral.

Przykład: Chociaż w głębokim smutku po tragicznej śmierci męża, Kasia na pogrzebie zachowywała się z wielką godnością.

chatsimple