Skrivanek Plus – “golden parachute”

golden parachute

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

golden parachute / ˌɡəʊl.dən ˈpær.ə.ʃuːt / noun (rzeczownik)

Definition: a large payoff

Definicja: wysoka odprawa

Example: Mark has been a top executive for more than ten years in our company, so he can certainly expect a golden parachute if he decides to leave right now.

Przykład: Marek był wysokiej rangi dyrektorem przez ponad dziesięć lat w naszej firmie, więc z pewnością może oczekiwać wysokiej odprawy jeśli zdecyduje się odejść właśnie teraz.

chatsimple