Skrivanek Plus – “inclusion”

inclusion

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

inclusion /ɪnˈkluː.ʒən/ noun (rzeczownik)

Definition: the act of including

Definicja: włączenie

Example: All sworn translators need to submit a written declaration of inclusion in the Register within 30 days.

Przykład: Wszyscy tłumacze przysięgli muszą złożyć pisemną deklarację włączenia ich do Rejestru w ciągu 30 dni.

chatsimple